20 tippjuhti avavad juhtimise tagamaid uuendatud Tervishoiu valdkonna juhi arenguprogrammis

Ester Eomois
Programmi juht Ester Eomois
Novembris 2021 alustab EBSis kuues lend tervishoiuvaldkonna juhte oma oskuste lihvimist. Kuidas seekordne õpe on planeeritud, rääkis programmi juht Ester Eomois.

Kes on koolituse sihtrühmaks?

Tervishoiu valdkonna juhtide arenguprogrammi sihtrühmaks on tervishoiuvaldkonna tipp-ja keskastmejuhid. Meie viies lennus on osalenud sotsiaalministeeriumi, Eesti haiglate, rahvusvaheliste ravimifirmade, erakliinikute juhte, kui ka perearstist praksise omanikke. Novembris alustab 6. lend.
 

Kust on olnud osalejaid kõige rohkem?
 

Kõige rohkem on siiani olnud Eesti haiglate juhte. Väga paljud meie programmis osalenud on siiani omandanud erialase hariduse meditsiinivaldkonnas, kuid ka juhtimises on oma tööriistad ja viisid, kuidas asju paremini teha. See on just see programm, kus juhtimisteadmisi tervishoiusüsteemi näidete najal õppida ja arendada.
 

Millal alustate?
 

Alustame novembris. Meil on viis moodulit, millega läheme veebruarini välja. Tegemist on tervikliku programmiga, kus on esindatud kõik tähtsamad strateegia ja inimeste juhtimisega seotud valdkonnad. Moodulid on teemade kaupa ja lähtuvad just sellest, mis igapäevaselt tervishoiu juhtimises ette tuleb:

  • Tervishoid ja strateegia
  • Organisatsioon ja juhtimine
  • Innovatsioon ja teenuste arendus
  • Finantsid ja õiguslik regulatsioon
  • Tervishoiu kommunikatsioon ja partnersuhted.

 

Kas juhtimine tervishoius erineb palju juhtimisest üldiselt?
 

Me oleme EBSis kõvasti vaeva näinud, et kõik, kes selles programmis osalevad koolitajana, kas ülikooli poolt või väljast, teavad ja tunnevad tervishoiuvaldkonda. Programmi  juhtivõppejõuna usun, et tervishoius on juhtimine teistsugune kui mõnes teises valdkonnas just sellepoolest, kuidas ühelt poolt luua efektiivsust ja hoida kõrgelt kvalifitseeritud spetsialiste ning teisalt tagada patsiendi kiire tervenemine, ja seda kõrgelt reguleeritud valdkonnas. See on päris suur väljakutse.
 

Kes on tuntumad lektorid?
 

Meil on igas teemas oma kaasaegsete teoreetiliste lähenemiste raamistik ja neid viivad ellu EBSiga seotud tunnustatud õppejõud. Uute teemadena oleme toonud programmi strateegilise otsustamise, partnersuhete loomise, õpime kasutama teenusekeskse disaini tööriistu ja looma/uuendama tervishoiuteenuseid.
 

Oleme kaasanud ka tervishoiuvaldkonna tipptegijaid ja neid on seekord veelgi rohkem kui varem — lausa 20 tervishoiuvaldkonna tipptegijat. Teist aastat on meil kaasatud sotsiaalministeeriumist Agris Koppel, kes räägib tervishoiupoliitikast ja tervisekeskuste rajamisest; oma kogemust jagab uue lektorina endine Apotheka juht, tänane Eesti Patsientide Liidu juhatuse liige Kadri Tammepuu. Tervishoiu innovatsiooni teemat avab Eesti Haigekassa innovatsiooni juht Kitty Kubo. Kogenud tervishoiujuhina oleme toonud programmi ka Medicumi juhi Tõnis Alliku. Juba aastaid on meie hea koostööpartner meditsiiniõiguse ekspert Ants Nõmper, perearst Eero Merilind, Viljandi Haigla juht Priit Tampere, tervishoiuvaldkonna ekspert Hannes Danilov ja Kliinik 32 juht Brit Pensa jt.
 

Esimest korda toome sisse rahvusvahelise esineja, telekonverentsi teel liitub noorema põlvkonna tervishoiuekspert Eva Paalma, kes toob meieni Ameerika väärtuspõhise meditsiini mudeli.
 

Huvitav on see, et ka mitmed meie endised vilistlased osalevad nüüd lektoritena — näiteks Maivi Parv, Eesti Haigekassa juhatuse liige,  Aime Keis Tartu Ülikooli õppejõud, kes on endine Ida-Viru Keskhaigla ülemarst ning endine tervishoiuvaldkonna tippjuht Ivi Normet, kes on praegu peremeditsiini arst-resident.
 

Lekrotite ja praktikute nimekirja saad näha SIIT.
 

Milliste ootustega on tulnud senised õppurid?
 

Ühelt poolt soovitakse saada praktilisi juhtimisoskuseid ja tööriistu, et oma tööd paremini teha. Teisalt soovitakse õppida kaasosalejatelt ning jagada oma kogemust. Kindlasti toetab õppimist just see osalejatest ja õpetajatest koosnev võrgustik.
 

Kuidas on koolitus aastate jooksul muutunud?
 

Näiteks sel aastal oleme toonud suurema rõhuasetusega sisse muudatuse algatamise ja juurutamise teema. Varasemast rohkem oleme hakanud tähelepanu pöörama just inimeste juhtimisele, värbamisele ja motiveerimisele. Selleks oleme kaasanud eksperdina tööandja- ja värbamisagentuuri Brandem, kelle esindaja Marie Evart räägib ja jagab kogemust, kuidas leida ning hoida parimaid töötajaid. Uus põlvkond arste ja õdesid on tööle jõudnud ja juhtidel tuleb õppida, kuidas neid inimesi motiveerida. Uue teemana oleme toonud sisse ka partnersuhete ja võrgustike loomise ning oma ideede esitlemise. Ka meditsiini on jõudnud konkurents ja tuleb mõelda, kuidas oma ideed paremini esitleda ning kuidas leida parimad partnerid. Ja tihti ka rahastust.
 

Milline on seniste lõpetajate tagasiside?
 

Võin selle üle uhke olla. Juhtivõppejõuna on mul alati hea jälgida, kas inimestele on sellest programmist kasu olnud, mis tähendab, et me küsime tagasisidet nii iga mooduli lõpus kui ka kogu programmi kohta. Teisalt me ka jälgime inimeste karjääri arengut. Võin näiteks tuua, et praeguses TÜ Kliinikumi juhatuses on kaks meie lõpetajat — Andres Kotsar ja Marek Seer. Meie lõpetajaid on mitmete haiglate juhatustes, Eesti Haigekassa juhatuses, sotsiaalministeeriumis. Mitmete ravimifirmade Eesti kontorite juhid on meie tervishoiujuhtide arenguprogrammi diplomeeritud lõpetajad. Ma arvan, et see kursus annab enesekindlust ja ka võimaluse karjääriredelil edasi liikuda või teha karjäärimuutus!
 

Kas mooduleid saab ka eraldi võtta?
 

Iseenesest oleme mõelnud, et inimesed osalevad kõigis moodulites, kuid alati on võimalus võtta neid ka ühekaupa. Enamasti on meil programmi ühes lennus korraga keskmiselt 15 inimest — tegemist on väikese interaktiivse töörühmaga, ja alati on selles rühmas olnud 1-2 inimest, kes võtavad programmi üksikute moodulitena.
 

Kas õppimine toimub füüsiliselt EBSis või interneti teel?
 

Meil kestab iga moodul kaks päeva kuus tsükliõppena. Moodulitevahelisele ajale jäävad ülesanded, mida saab oma töös kohe rakendada, peegeldada. Seekord on plaanis ka kaks ettevõtte külastust, millest üks viib uude tervisekeskusesse ja teine ühte Eesti juhtivasse haiglasse, et näha, kuidas igapäevane juhtimistöö sellistes asutustes käib. Aga üldiselt toimuvad loengud ülikoolis ja igas kuus tuleb arvestada kahe täispäevaga. Lisaks on võimalik teha ka lõputöö, mis annab 6 EBSi ainepunkti.
 

Novembriks on EBS Executive Educationil pea pooleteiseaastane virtuaalsete programmide läbiviimise kogemus ning nende tagasiside on samuti kõrge. Miski ei asenda kontaktõpet, ent virtuaalsel tasanil või kahte eelmainitut kombineerides on võimalik oma õpingutest siiski maksimum võtta.
 

Virtuaalõppe puhul kasutame virtuaalõppe keskkonda Canvas. Canvas on kaasaegne, lihtsasti kasutatav pilvepõhine platvorm, mis on kasutusel paljudes maailma tippülikoolides ning mis toetab interaktiivseid õpetamis- ja õppimismeetodeid.
 

Kas Teil on ka mõni unistuste teema või lektor, keda sooviksite kindlasti tulevikus programmi kaasata?
 

Tahaksin tegelikult meie piirkonda tuua maailmakuulsat tervishoiuvaldkonna eksperti dr Leonard Berry, kes elab ja õpetab praegu USAs ja on kirjutanud väga palju tervishoiu kvaliteedijuhtimisest ning patsiendikogemuse loomisest. Ta on elav legend. Mul on temaga hea kontakt olemas, olen ise tema loengutes käinud ja oleme koos ka paari projekti teinud. Tahaksin näiteks Skype’i teel teda esinema saada. Küll kasutame loengutes tema kaasusi ja artikleid.
 

Milline on Teie roll selles programmis?
 

Olen selle programmi idee autor ning sisuliselt ka juba 6. korda kokku pannud. Ma ise olen olnud tervishoiuvaldkonna juhtimisega väga pikalt seotud: Tamro Eesti juhatuses ligi 10 aastat, olin Südameapteegi esimene tegevjuht ja praegu tegelen Viveo Health globaalse terviselahenduse turule toomisega. Teisalt on minu valdkonnaks koolitaja ja ülikooli õppejõuna inimeste juhtimine, eestvedamine ehk liidri töö ja motivatsioon. Olen ka ise arenguprogrammi õppe ajal alati kohal ja vajadusel pean ka loenguid.