EBSi Helsingi filiaal tähistab sel aastal 10. aastapäeva

EBS Helsingi 10
Foto: Joakim Honkasalo
Estonian Business School avas filiaali Helsingis 2011. aastal. Julgust selleks andis teadmine, et soomlaste huvi EBSi vastu oli järjest kasvanud. Teisalt olime seda sammu astudes kõhklevad, sest vaid vähestel välisülikoolidel oli õnnestunud Soomes edukalt toime tulla ja ka mitmed tuntud Eesti ettevõtted ei olnud sealsel turul edu saavutanud. Samuti tekitas aukartust Soome haridus ning just kõrgharidus, mis on maailmas väga kõrgelt tunnustatud. EBS Helsingi 10. aastapäeva tähistamisel võime aga saavutatud edu üle rõõmu tunda ning seada uusi sihte järgmiseks kümnendiks.

„Filiaali loomine Soome 2011. aastal oli EBSi arengus loogiline samm. Aasta-aastalt kasvas EBSis Soomest pärit tudengite arv. Soome filiaali loomise mõte oli pakkuda õppimisvõimalusi eelkõige neile, kellel ei olnud erinevatel põhjustel võimalik Tallinnasse õppima tulla,“ sõnab EBSi toonane rektor  Peeter Kross ning lisab: „Samas oli Helsingisse filiaali loomine paras julgustükk. Varasematel aegadel olid Soome kõrgharidusturul kätt proovinud mitmed välisülikoolid, aga ilma suurema eduta. Enamiku nende tegevus jäi seal lühiajaliseks katsetuseks. Seda enam on täna põhjust uhked olla, et oleme suutnud Soomes juba 10 aastat edukalt tegutseda.“
    
Professor Arno Almann, kes oli EBSi rektor aastatel 2012-2020, lisab: „Elus on korduvalt leidnud kinnitust see, et riske võib võtta, kui need on mitmes mõttes kaalutud, läbimõeldud ja maandatud. Meile andis kindlust sellise otsuse tegemiseks asjaolu, et juba rida aastaid olime pakkunud Soome noortele  äriharidust, mida hindasid nii noored ise kui nende tööandjad.“
 
Oma rolli selle otsuse tegemisel mängis ka see, et möödunud kümnendil ei olnud Eesti demograafiline olukord kõrgkoolidele just väga soodne. Kui avalik-õiguslike ülikoolide ja riiklike kõrgkoolide olukorda püüdis riik leevendada tasuta kõrghariduse kehtestamisega, siis eraülikoolidel tuli hakata leidma muid lahendusi ning seda just bakalaureuseõppe tasemel. EBSi Helsingi filiaali avamise otsusele aitas väga selgelt kaasa aastatepikkune eeltöö – alates 2007. aastast oli fookus teadlikult Soomel ja EBS korraldas vastuvõtukatseid lisaks Eestile Soomes kohapeal.
 
EBS Helsingi administratiivjuht Sigrid Lainevee, kes oli kampuse loomise juures ja vedas selle arengut läbi mitme aasta, kirjeldab esimesi tegevusaastaid järgmiselt: „Helsingi kampuse avamise järgselt võtsime Soomes teadlikult väga avatud hoiaku: otsisime kontakte, tutvusime inimeste ja kultuurikeskkonnaga, kogusime infot ja teadmisi, suhtlesime nii Eesti kui Soome haridusministeeriumitega, samuti mõlema riigi suursaatkondade ning paljude ühendustega. Meie eesmärgiks oli jagada oma tegevusplaane ning saada teavet Soome eluolu ja traditsioonide kohta, et teha õigeid otsuseid ja luua püsivaid suhteid. Kindlustunde andis see, et läksime Soome tegema seda, milles meil oli juba aastakümnete pikkune kogemus –  kvaliteetse ja kaasaegse ärihariduse andmine on olnud kogu selle kümne aasta jooksul kõige olulisem.“
 
EBS võttis Helsingi filiaali avamise otsusega kohustuse tagada meie poolt pakutava hariduse konkurentsivõime Soome kõrgeid standardeid järgival haridusturul, aga ka Eestis: „On tuntud tõde, et võrrelda tuleb ennast nendega, kes meist eespool käivad, mitte nendega, kes meie järel tulevad. Seega olime selle otsusega taganud oma õppekavade arendamise järjepidevuse ja konkurentsivõime jätkusuutlikkuse,“ võtab professor Arno Almann kokku selle sammu suurema mõju hariduse kvaliteedile ning lisab: „Oluline on ka see, et suured otsused tuleb asetada suurematesse ja tulevikuvaatelistesse raamidesse. Kui me vaatasime siis ja hindame täna arenguid Euroopas ja maailmas laiemalt, siis üheks võtmesõnaks on regionaalne integratsioon – seda nii majanduse-, energeetika-, keskkonnakaitse aga kindlasti ka teaduse ja hariduse valdkonnas. Kümme aastat on olnud väga lühike aeg, kuid EBS Helsinki filiaali avamise otsus on kindlasti üheks tähiseks kahe lähedase naabri haridusalases koostöös, millel on piisavalt kasvuruumi veel väga pikaks ajaks.“
  
Üheks oluliseks märksõnaks on koostöö Soome ettevõtete ja Eesti ning Soome ühendustega, mille eesmärgiks on arendada naaberriikide omavahelist koostööd ning selle tulemusel laiemalt kogu siinse geograafilise piirkonna äriinnovatsiooni. 2020. aasta augustis liitus meeskonnaga EBS Helsingi prorektor dr Xiaotian Zhang, kes võtab EBS Helsingi tulevikuplaanid kokku nii: „Järgmist kümmet aastat vaadates näen EBS Helsingit kui teadmiste koosloomise platvormi, mis loob sünergiat hariduses ja ettevõtluses kogu Soome lahe piirkonnas. Meil on ees põnevad arengud ja sellest on väga huvitav osa saada!"
   
EBSi rektori professor Meelis Kitsingu sõnul on viimase kolmekümne aasta jooksul Eesti ja Soome majandus üha enam integreerunud väga erinevatel tasanditel. See ei puuduta ainult suuri ja keskmise suurusega ettevõtteid, vaid ka väikeseid firmasid ja ettevõtjaid ning töötajaid väga erinevates valdkondades. „Eesti ja Soome vaheliste võrgustike tihenemisega ja laienemisega tööturul peab kaasas käima ka juhtimis- ja majandusharidus. Selles kontekstis on loomulik, et EBS Eesti juhtiva majandusülikoolina tulevikus laiendab enda tegevust Helsingis. EBS aitab sellega kaasa, et Tallinn ja Helsingi muutuksid üha ühtsemaks ettevõtlusruumiks,“ ütleb Kitsing.
    
EBS Tallinna ja Helsingi kampuseid on alati ühendanud koos peetavad sündmused, et kogukonda omavahel liita ja tekitada ühine hingamine. Nii toimuvad ühiselt nii ava- kui ka lõpuaktused, samuti õppeaasta avanädal ning palju muud. 10. aastapäeva tähistamiseks on sel aastal toimumas järgmised sündmused:

  • 10. juuni – TEDxEBSHelsinki
  • 9-15. august – Young Entrepreneurs programm Helsingis
  • 16. august – 10. aastapäeva pidustused Helsingis ja Urban Synergy Campus'e avamine, sealhulhas EBSi rahvusvahelise suveülikooli päev Helsingis, mille raames peab teiste seas loengu Nobeli preemia laureaat Bengt Holmström
  • Oktoober – EBS Helsingi aastapäevaball
  • 12. november – Rectors’ Summit ehk Soome ja Eesti ülikoolide rektorte kohtumine  

Hoia ennast sel aastal toimuvaga kursis EBS Helsingi 10 lehel siin.