Annika Tuulemäe: „Personalijuht on kultuuri kujundaja ja tasakaalu hoidja“

Annika

Viimase aasta jooksul toimunud muutused ei ole muutnud ainult töötamise viise, vaid ka ootusi personalijuhile. Ajal, mil enamik organisatsioone on pidanud üle vaatama oma strateegia, on personalitöö keskmesse tõusnud töötaja kogemusega seotud küsimused. Personalitöö on muutunud palju rohkem isiklikumaks ning usun, et praegu tehtud valikud mõjutavad organisatsioone veel aastaid. Edukad on need ettevõtted, kes tegelevad teadlikult kultuuri kujundamise, oma inimeste hoidmise ja arendamise ning keskkonna loomisega, mis kutsub sobivaid inimesi kandideerima, aga ka olemasolevaid töötajaid jääma.

 

Kiirelt ja pidevalt muutuvas keskkonnas on personalijuhi kui strateegilise partneri missioon toetada juhte sellise keskkonna loomisel, kus inimestel läheb hästi ja nad tahavad pingutada ettevõtte hüvanguks. Just personalijuht saab seista hea selle eest, et ettevõtte eesmärgid saaksid täidetud, kuid ka töötajad tunneksid end hoitult. Ta on justkui tasakaalu hoidja organisatsiooni huvide ja inimeste huvide vahel. Tulemusi on võimalik saavutada vaid läbi inimeste ning hästi läheb neil organisatsioonidel, kes suudavad kiiresti kohaneda muutuvate olude ja inimeste vajadustega.

 

Töötajate ootused on muutunud ning personalijuhi roll on viia see teadmine juhtideni. Vaid koostöös juhtidega on võimalik üles ehitada personaliprotsessid, mis lähtuvad ettevõtte eesmärkidest, inimesest ja tema kogemusest. Kuigi praegune aeg on viinud meid füüsiliselt kaugemale, on inimene oma eheduses tulnud lähemale. Pidev kommunikatsioon, vastastikune ootuste ja vajaduste peegeldamine, erinevuste aktsepteerimine ning mitmekesisuse soodustamine aitab toetada juhte ning kujundada kultuuri hoolivamaks, paindlikumaks, mõistavamaks ja rohkem isiklikku vastutust võtvamaks.

 

Strateegilise partnerina on personalijuhi roll leida sobivaimad lahendused just enda organisatsiooni jaoks, ning see algab inimestega rääkimisest ja nende kuulamisest. Küsides, mis on see miski meie organisatsioonis, miks inimesed tahavad hommikul tööle tulla ja miks nad tahavad just meie juures töötada, mis on puudu täielikust õnnetundest vmt, aitab mõista, kuidas inimestel päriselt läheb. Läbi selle saab personalijuht ehitada usalduslikku suhet organisatsiooni ja inimese vahel, võimendada kõike head ning leida praktikaid, mis aitavad paremaks saada. Luues võimalused avatud ja tagasisidest lähtuva juhtimiskultuuri tekkeks, aitab personalijuht kasvada nii organisatsioonil kui ka inimestel inimestena.

 

Annika Tuulemäe on Tallinna Strateegiakeskuse personali arendamise osakonna juhataja, kel on 20-aastane kogemus töös inimestega. Ta on eest vedanud personaliprotsesside arendusi, teadlikud juhitud sisekommunikatsiooni ja väärtustel põhineva organisatsioonikultuuri kujundamist. Annika lõpetas käesoleva aasta kevadel EBS Executive Educationi juures personalijuhtide arenguprogrammi.