Arenguprogrammi avaliku sektori keskastmejuhtidele hakkab läbi viima EBS Executive Education

EBS Executive Education
EBS Executive Education
Avaliku sektori seas tuntud ja tunnustatud KAJA arenguprogramm on suunatud keskastmejuhi isiklikule arengule, kus oluline rõhuasetus on juhi eneseteadlikkuse kasvatamisel, isiklike oskuste analüüsil ja arenguvajaduste määratlemisel. Neile, kes teavad - selleks, et inspireerida teisi, ei tohi kunagi ise väsida õppimast. Programm tõhustab riigivalitsemist läbi ühise väärtusruumi ja asutuste vahelise koostöö kasvu.

KAJA arenguprogrammi viib ellu EBS Executive Education Riigi Tugiteenuste Keskuse tellimusel.

 

KAJA arenguprogrammi on oodatud kandideerima keskastmejuhid ministeeriumidest, põhiseaduslikest institutsioonidest, ametitest ja inspektsioonidest ning teistest valitsusasutustest. Samuti kuuluvad sihtrühma ka valik riigiasutuste hallatavaid asutusi (nimekirja leiate siit) ning kohalike omavalitsuste ametiasutused.

 

Miks osaleda programmis?

Programmi käigus tegeletakse reaalsete ja aktuaalsete keskastmejuhtide väljakutsetega avalikus sektoris ja otsitakse neile praktilisi lahendusi.
Programmi sisukaid kohtumisi ja mitmekesiseid õppepäevi viivad läbi oma ala tipptegijad ja väärtusliku kogemuspagasiga praktikud. Programm sisaldab nii interaktiivses vormis uute teadmise jagamist kui ka erinevaid reflektsiooni võimaldavaid tegevusi, individuaalset tuge ja tagasisidet.

 

Programmi teemad jagunevad kuueks koolitusmooduliks:

  • Mina kui juht ja meeskondade eestvedamine
  • Läbirääkimised ja esinemisoskused
  • Riik ja poliitikad
  • Strateegia ja muudatused
  • Innovatsioon avalikus sektoris
  • Kommunikatsioon ja koostöö

Programmi moderaatorid on Peep Aaviksoo, Aires Padar ja Egle Saska.

Programmi koolitajad ja külalisesinejad on Ragnar Siil, Andres Liinat, Annika Arras, Jari Kukkonen, Lauri Tabur, Ott Pärna, Kaarel Mikkin, Irene Metsis, Piret Lilleväli, Veiko Sepp, Alar Karis, Arto Aas, Ville Jehe, Rasmus Kagge, Kaja Sepp, Siim Lepisk või Ragnar Toomla või Edward Rebane.

 

Koolitusmoodulitele lisaks osaleja:

  • saab võimaluse osaleda isiksuseprofiili hindamisel (Hogan Personality Inventory test), mis aitab välja selgitada, kuidas juhi isiksus mõjutab tema ametialast edukust;
  • analüüsib programmi alguses ennast kui keskastmejuhti, seab endale individuaalsed arengueesmärgid ning monitoorib edasiminekut ja tulemusi koos coach’iga läbi programmi kolme coachingu kohtumise käigus.

Põhjalikuma info KAJA arenguprogrammi, kandideerimise ja osalemise tingimuste kohta leiate EBSi veebilehelt

 

Kandideerimise tähtaeg on 19. august 2019. Iga osaleja saab programmi ise kandideerida ja asutustele piirangut osalejate arvu osas seatud ei ole (asutusesisese eelvaliku tegemine ei ole vajalik).

 

2019. aastal komplekteerime KAJA raames kolm  gruppi, mis alustavad paralleelselt septembris 2019. Ühes grupis saab osaleda 25 keskastmejuhti.

 

Kandidaatide seast teevad lõpliku valiku komisjon, kuhu kuuluvad EBS Executive Educationi, Riigi Tugiteenuste Keskuse ja Rahandusministeeriumi esindajad. Seega kõik, kes registreerivad, ei pääse automaatselt gruppi, vaid see otsustatakse kandideerijate poolt esitatud andmete põhjal.

 

Arenguprogrammi viiakse läbi ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 prioriteetse suuna "Haldusvõimekus" programmi "Inimressursi koolitus ja arendamine" raames ning rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist ja riigieelarvest omafinantseerimiseks ettenähtud vahenditest.

 

Täiendavate küsimustega pöörduge palun EBS Executive Education projektijuhi Mare Tolli poole, e-post mare.tolli@ebs.ee, telefon 53096446.