EBS - vastutusteadlik kogukond

a
Teadmine, et tulevik jõuab kohale oodatust kiiremini ja ülikool peab olevikus viibides suutma tulevikku piiluda, on EBSis loomulik olnud kogu tegutsemisajaloo jooksul. EBSi visioonist aastaks 2028 joonistuvad välja märksõnad nagu elukestev õpe,  rahvusvahelistumine, koostöö, teaduse ja ettevõtluse sünergia – kui nimetada vaid mõned.

Tänapäeva äriharidus: elukestva õppe labor
21. sajand läheb ajalukku ülikiirete muutuste ajastuna. Kohanemisvõime on järjest tähtsam ja koos sellega oskus märgata trendide muutumist, luua midagi uut ja pakkuda lahendusi aina hoogustuvas tempos. See on seadnud äriülikoolidele ülesande olla esmajoones ise õppiv ja muutustega kohanev organisatsioon, et suuta pakkuda üliõpiastele, nii praegustele kui tulevastele juhtidele tänapäeva ärimaailmas tegutsemiseks vajalikke oskusi ja uusi teadmisi.

 

Bakalaureuseõppekavadest saab EBSis valida inglisekeelsete mõjuettevõtluse ja rahvusvahelise ärijuhtimine õppekavade vahel ning eestikeelsena on ettevõtluse ja ärijuhtimise õppekava. EBSi ingliskeelne rahvusvahelise ärijuhtimise bakalaureusetaseme õppekaval on 2016. aastast ärikoolide kõrgeim tasemetunnustus ehk EFMD akrediteering. EFMD akrediteeringu saavad vaid äri- ja juhtimise õppekavad, millel on suur rahvusvaheline perspektiiv ning kõrge õppetaseme kvaliteet. EBS on edukalt läbinud Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri (HAKA) institutsionaalse akrediteerimise ja 2023. aastal pälvis EBSi praktikaprogramm Haridus- ja Noorteameti tunnustatud praktikasüsteemi kvaliteedimärgise.

 

Kvaliteetse kraadiõppe pakkumise kõrval pakutakse ka koolitusi, õpiampse ja personaalselt ülesehitatud õpiradu. Ülikooliõpe muutub aina enam individuaalsemaks, arvestades õppija vajadusi ja õppimise tempot. Näiteks senise tavapärase kaheaastase magistriprogrammi alternatiivina võib magistrikraadini jõuda teistsugust õpirada pidi, kombineerides magistritaseme õppeainetest ja mikrokraadidest endale just sellise õpitee, mis oma vajaduste, spetsialiseerumise ja ajakavaga kõige paremini sobib.
 

Rahvusvahelistumine 
Maailma laiuselt mõtlemine on olnud EBSi pärisosa algusest peale ja ja rahvusvaheliste suhete arendamine olnud järjepidev protsess. Tänaseks on EBSil üle 60 partnerülikooli, nende seas nii kõrgetasemelised  (äri)ülikoolid Euroopas kui ka  Jaapanis, USAs, Austraalias, Argentiinas, Lõuna-Koreas ja mujal. Enam kui 40-st riigist pärit välistudengid moodustavad EBSi üliõpilastest täna umbes kolmandiku. 

 

Koostöö
EBSi suureks väärtuseks loevad vilistlased seda, et EBS on aidanud luua tugeva kogukonna ja võrgustiku, ühendades üliõpilasi, vilistlasi ja äriprofessionaale. Võrgustik on oluline ressurss, mis aitab kaasa nii karjäärivõimalustele kui ka koostööle ettevõtluse vallas nii Eestis kui üle maailma.

 

Doktoriõpe - teaduse ja ettevõtluse sünergia
2022. aastal avati Eestis ainulaadne juhtimisele spetsialiseerunud praktilise doktoriõppekava suund ehk ettevõtlusdoktorantuuri suund, kus lõimitakse akadeemilised teadmised ja äritegevus. 
Äriülikoolidel on praegusi ja tulevasi ärijuhte koolitades tähtis ülesanne – osalevad nad ju uute majandusmudelite väljatöötamisel ja praktikas katsetamisel. 35 aastat Eesti majanduse ja ettevõtluse arengu huvides tegutsenud EBS keskendub jätkusuutlikkuse, ringmajanduse ja digitaliseerimise teemadele nii teadustegevuse ja õppetöö arendamisel kui ka organisatsiooni igapäevaelus. EBSi rohe- ja ringmajanduse strateegia ütleb nii: EBSi suurim mõju keskkonnale on EBSi edu või ebaedu rohevaldkonna spetsialistide ettevalmistamisel ja juhtide roheteadlikkuse suurendamisel.

 

EBSi mõjuettevõtluse bakalaureuseprogrammis käsitletakse jätkusuutlikkuse teemasid kõigil kolmel õppeaastal. Magistriõppes on aastane programm rohelise majanduse innovatsiooni võimendamisest (Rohemajanduse ja innovatsiooni võimendamine, MA). Ka doktoriõppes uurivad mitmed doktorandid ringmajanduse ärimudeleid ja seda, kuidas aidata ettevõtetel vajalikke muudatusi ellu viia.
Üha enam lööb EBS oma tegemistega kaasa ka inkubaatorites ja ärikiirendites, et uued ideed, teenused ja tooted jõuaksid pärisellu. Näiteks tegutsevad EBSi majas Startup Wise Guys ja Beamline Accelerator, samuti Cleantech Estonia.

 

Huvitav teada

  • Alates jaanuarist 2021 tarbib EBS ainult rohelist elektrit.
  • 2023. aasta seisuga kuulub EBSile Tallinnas viis päikeseparki koguvõimsusega 500 kW. Pargid tootsid 2022/2023. majandusaastal 370 MWh rohelist elektrit.
  • Oma rohelise elektri tootmist kavandatakse suurendada vähemalt niipalju, et EBSi poolt aasta jooksul toodetud päikeseenergia ületab EBSis aasta jooksul tarbitud elektri- ja soojusenergia koguse ning arvestuslikult ka töötajate ja õppurite poolt EBSis õppimise või töötamisega seotud transpordile kulunud energia. Eesmärk on aasta-aastalt vähendada nii soojus- kui ka elektrienergia tarbimist.