EBSi rahvusvaheline suveülikool esitleb: 30 Under 30

pilt
Estonian Business School kutsub ellu tunnustuse 30 Under 30, et tiivustada alla kolmekümneaastaseid silmapaistvaid noori eestvedajaid. Sel aastal jagame tunnustust innovaatoritele, kes tegutsevad Eestis digiuuenduse ja/või rohepöörde valdkonnas. Tiitli saavad kuni kolmkümmend noort tegijat, valiku langetab ekspertidest koosnev žürii: EBSi ringmajanduse juht dr Kerli Kant Hvass, Nelja Energia AS asutajaliige Martin Kruus, Veriffi asepresident Tiit Paananen, EBSi rektor professor Meelis Kitsing, Tetra Techi taastuvenergia ökonomist dr Anna Ebers Broughel.

EBSi missiooniks on inspireerida ja toetada ettevõtlikke noori ning aidata neil saavutada oma täit potentsiaali. Olles üks digipöörde eestvedajaid kõrghariduses ning seades fookust ring- ja rohemajanduse edendamisele ärihariduses, otsustas EBS esimesed 30 Under 30 tiitlid välja anda just neis valdkonnas.
  
“Digi- ja rohepöörde elluviimisel tuleb lisaks poliitika eesmärkidele panna rõhku rohujuure tasandil tehtud algatustele,” ütleb EBSi rektor professor Meelis Kitsing. Tema sõnul võivad noorte algatused seisneda uue ettevõtte loomises, uue insenerilahenduse väljatöötamises, muutuste ellukutsumises mõnes suures organisatsioonis või kohaliku kogukonna, kooli ja naabruskonna elu korraldamisel. “Noored võimendavad noori eeskujude loomise läbi – eriti kuna positiivsed muutused mõjutavad pikas plaanis nende elu kõige rohkem,” lisas Kitsing.
  
„Eesti äriringkonnale on 30 Under 30 auhind oluline. Selle kaudu saame tunnustada Eestis elavaid ja tegutsevaid ettevõtjaid ja maailmamuutjaid, kes on oma alal uuenduslikud. Eriti julgustame kandidaatideks esitama naisi ja vähemuste esindajaid, kes on tihtipeale ettevõtluses alaesindatud. Ehkki konkursi üldine fookus on ettevõtlusel, ootame avaldusi ka novaatoritelt, kes on alles alustamas äri- või poliitkarjääri, kuid kelle ainulaadne juhtimisstiil paistab silma ja inspireerib. Auhind antakse üle EBSi esimeses rahvusvahelises suveülikoolis, mis keskendub digitaliseerimisele ja jätkusuutlikkusele. Loodame, et sellest saab EBSi iga-aastane traditsioon,“ ütleb žürii liige dr Anna Ebers Broughel, kes on EBSi suveülikooli eestvedaja.
    
Kandideerima on oodatud kuni 30-aastased (seisuga 31. detsember 2021) digi- ja/või rohepöörde valdkonna silmapaistvad eestvedajad. Avaldusi võivad esitada nii kandidaadid ise kui ka ettevõtted/organisatsioonid ning teised, kes on märganud tunnustust väärivaid liidreid. Kandideerimise tähtaeg on 16. juuli 2021, täpse info leiab EBSi kodulehelt siit.
    

Tunnustused 30 Under 30 annab EBS üle 18. augustil rahvusvahelise suveülikooli raames, mis toimub 9.-19. augustil Tallinnas ja Helsingis. Suveülikooli esinejate hulgas on mitmeid Euroopa tippametnikke, ettevõtjaid ja professoreid, peaesineja on Nobeli majanduspreemia laureaat professor Bengt Holmström. Tiitli saanud noored eestevedajad saavad võimaluse oma senist kogemust suveülikooli raames jagada.
   

Kontakt:

Dr Anna Ebers Broughel
Zürii liige
E-post: 30under30@ebs.ee