Age Rosenberg

Age Rosenberg

Age Rosenberg

Personal development course trainer
Enda lühitutvustus

Linkedin

 

Age Rosenberg on Headflow OÜ coach ja koolitaja (asutaja). Ta on JCI World Congress 2019 Team Happiness Director ja Tartu Ülikooli doktorant (muutustepraktikad organisatsioonis).

 

Age on oma missiooniks ja südameasjaks võtnud luua inimestele ja organisatsioonidele turvalist ruumi kasvamiseks ja arenguks. Selle missiooni täitmist toetavad tema pikaajaline kogemus organisatsiooni sisekommunikatsiooni alal avalikus sektoris ning organisatsiooni muutustele keskenduv peatselt valmiv doktoritöö Tartu Ülikoolis. Samuti dekaadijagu aastaid tudengite toetamist lõputööde kirjutamise protsessis ning 2018. aasta kevadel läbitud AoEC Practitioner Diploma in Executive Coaching diplomiprogramm EBSis.