SA Estonian Business School
A. Lauteri 3, 10114
Vastuvõtuinfo: +372 665 1340 Rektoraat: +372 665 1300
Estonian Business School in Helsinki
Technopolis Ruoholahti, Hiilikatu 3, 00180
+358 40 844 2840

Vastuvõtt

Registreeru sisseastumiskatsetele

Eesti riigi prioriteet on ettevõtluse arendamine, sest ettevõtlus on see, mis riigile väärtust loob. Ettevõtliku inimese kasvatamine algab juba koolist. EBS Gümnaasiumis õpetatakse majandust süvendatult. EBS Gümnaasiumi lõpetaja on valmis alustama oma ettevõttega, sest ta on läbinud lisaks majandusalustele ja äriplaani algkursusele ka rahanduse ja finantsvahenduse ning turunduse ja juhtimise kursuse.

Meie väärtused

Igas EBS Gümnaasiumi tunnis, klassis ja kooliruumis on meie jaoks tähtsad:

  • vabadus ja vastutustundlikkus;
  • loovus ja ettevõtlikkus;
  • hoolivus.

Vabadus ja õigus oma tõekspidamistele, arvamusele ja valikutele. Julgus seista silmitsi oma
valikute tulemustega ja nende eest vastutada. Võime algatada ning loovalt otsida ja leida
lahendusi, ka mittestandardseid. Hoolimine läbi märkamise kasvatab usaldusväärsust.

 

EBS Gümnaasiumi missioon
EBS Gümnaasiumi missioon on pakkuda ettevõtlikule noorele ajakohast üld- ja majandusharidust rahvusvahelises keskkonnas ja väikeses klassikollektiivis.

 

EBS Gümnaasiumi visioon
EBS Gümnaasiumi lõpetaja on vaba ja vastutusvõimeline, loov, ettevõtlik ning hooliv. Ta on saanud parima ettevalmistuse hakkama saamiseks rahvusvahelises ja multikultuurses keskkonnas ning õpingute jätkamiseks välisülikoolides.

 

Sisseastumiskatsed

 

EBS Gümnaasiumi õppekavas on kolm õppesuunda: ettevõtluse, Euroopa õpingute ja rahvusvaheline suund.

 

Sisseastujal tuleb teha ülesanded:

  • eesti keeles - essee etteantud teemal;
  • matemaatikas;
  • inglise keeles.

Katsetele palume kaasa võtta kirjutusvahend ja isikut tõendav dokument. Võtame vastu kuni 50 uut õpilast. Pärast testide läbivaatamist toimuvad vestlused. Vestluse aja kokkuleppimiseks saadetakse teile vastavasisuline e-kiri. 

 

Kui põhikooli eeldatavad tulemused on väga head, on võimalik kandideerida ja vestlusele tulla ilma katseid tegemata. Selleks palume saata motivatsioonikiri ja väljavõte hinnetelehest aadressile gymnaasium@ebs.ee

 
Eraldi kokkuleppe alusel võimalik leida katseteks lisaaeg. Selleks saatke palun oma sooviavaldus koos põhjendusega aadressile gymnaasium@ebs.ee).
Lisainfo telefoni teel 665 1384 või e-posti teel gymnaasium@ebs.ee

 

Isiku kooli vastuvõtmise kord.

 

Olulised kuupäevad