Tunnustus, mis inspireerib edasi pürgima  

BMDA_Award_2019
Aprilli alguses andis Baltic Management Development Association (BMDA) Estonian Business Schoolile üle Innovatiivsuse Auhinna (Innovativeness Award). Eelpool nimetatud tunnustus omistati EBSile silmapaistva innovatiivsuse eest õppeprogrammides ja õpimeetodite kasutamises, kui ka nimetatud uuenduste rakendamises oma igapäevastes tegevustes. 

Anto Liivat, EBSi esindaja BMDA juures ning bakalaureuseõppejuht, ütles, et EBS on ülimalt tänulik BMDA juhatuse poolse tunnustuse eest ning püüdleb oma tegevuses jätkuvalt mitte ainult täiuslikkuse, vaid ka ajakohasuse ning sotsiaalse mõju suurendamise suunas. Ta kinnitab, et sellised auhinnad panevad rohkem pingutama. 

 

“Mul on samuti hea meel, et auhinna saamise hetkel tutvustasime just kaasajastatud MBA programmi,” jätkab Liivat. Programmi eesmärgiks on aidata üliõpilastel teha tarku valikuid oma karjääri planeerimisel ning valida spetsialiseerumissuund vastavalt oma huvidele ja ärimaailma vajadustele. Programmi raames teeb üliõpilane koostööd coachiga, kellega saab arutleda oma karjääri eesmärkide, vajalike teadmiste ja oskuste, ning sobivate õppeformaatide ja võimaluste üle. “EBS kui juhtiv eraärikoolkool on esimene Eestis, kes pakkub oma üliõpilastele sellist võimalust,” ütleb Liivat. 

 

Enamgi veel, EBS on sisse viinud mobiilsusakna oma bakalaureusetaseme õppeprogrammidesse, et tihendada üliõpilaste rahvusvahelist liikumist, mille tagatiseks on tugev ülemaailmne partnerülikoolide võrgustik. Alates 2018. aastast toetab kõiki EBSi kursuse õppejuhtimissüsteem Canvas, mis on kõige kiiremini kasvav turvaline pilves asuv e-õppe platvorm.

 

Täname tunnustuse eest!