SA Estonian Business School
A. Lauteri 3, 10114
Vastuvõtuinfo: +372 665 1340 Rektoraat: +372 665 1300
Estonian Business School in Helsinki
Technopolis Ruoholahti, Hiilikatu 3, 00180
+358 40 844 2840

Termit haltuun eli uuden opiskelijan sanakirja

EBS students

Uudessa elämänvaiheessa on helpompi suunnistaa, kun tietää, mistä puhutaan. Siksi olemme koonneet uusille opiskelijoille pienen sanakirjan.

Lukuvuodesta 2002/2003 alkaen virolaiset korkeakouluopinnot koostuvat muun Euroopan mukaisesti kolmesta asteesta: kandidaattiopinnoista, maisteriopinnoista ja tohtoriopinnoista.

Korkeakoulutusta voi saada ammattikorkeakoulussa sekä kandidaatti-, maisteri- ja tohtoriopinnoissa.

 

Virossa on 7 yliopistoa ja 6 ammattikorkeakoulua. EBS on ainoa virolaisyliopisto, jolla on toimipiste myös ulkomailla.

 

Korkeakoulutus koostuu kolmesta asteesta: 

1) ensimmäinen aste (alempi korkeakoulututkinto): kandidattiopinnot ja ammattikorkeakouluopinnot;

2) toinen aste (ylempi korkeakoulututkinto): maisteriopinnot;

3) kolmas aste (jatkotutkinto): tohtoriopinnot.

 

Käsitteet kuntoon: 

 

Korkeakoulu on oppilaitos, jossa saadaan korkeakoulutus. Virossa korkeakoulut jakaantuvat ammattikorkeakouluiksi ja yliopistoiksi.

 

Yliopisto on tieteellistä tutkimusta tekevä ja korkeakoulutusta kaikilla kolmella asteella antava laitos. EBS on yliopisto. Muita virolaisyliopistoja ovat esimerkiksi Tallinnan teknillinen yliopisto (TalTech), Tallinnan yliopisto ja Tarton yliopisto. 

 

Ammattikorkeakoulu on oppilaitos, jossa annetaan ammattikorkeakoulutusta. Lisäksi siellä voi olla maisteriopintoja ja keskiasteen koulutuksen pohjalta suoritettavaa ammattiopetusta. Vähintään kaksi kolmasosaa ammattikorkeakoulun opiskelijoista opiskelee ammattikorkeakoulutuksen opetussuunnitelman mukaisesti. Ammattikorkeakoulun tehtävä on edistää työmarkkinoiden tarpeita vastaavaa elinikäistä oppimista, tarjota opiskeluun ja kehittämistyöhön liittyviä palveluita sekä toteuttaa soveltavaa tutkimusta. Ammattikorkeakoulussa suoritetaan korkeakoulutuksen ensimmäisen asteen opintoja, joiden aikana opiskelija saa ammatissa työskentelyyn tarvittavat taidot tai riittävän pätevyyden maisteriopinnoissa jatkaakseen.

Ammattikorkeakoulussa ei voi suorittaa tohtoriopintoja.

 

Julkinen yliopisto on valtion yliopisto, jossa voi suorittaa sekä kandidaatti-, maisteri- että tohtoritutkinnon. Tällaisia yliopistoja ovat esimerkiksi Viron taideakatemia (Eesti Kunstiakademia), Viron maatalousyliopisto (Eesti Maaülikool), Viron musiikki - ja teatteriakatemia (Eesti Muusika- ja Teatriakademia), Tallinnan teknillinen yliopisto (Tallinna Tehnikaülikool), Tallinnan yliopisto (Tallinna Ülikool), ja Tarton yliopisto (Tartu ÜIikool).

 

Yksityisiä yliopistoja Virossa on yksi – Estonian Business School (Estonian Business School). 

 

Yksityinen korkeakoulu on yliopisto tai ammattikorkeakoulu. Virossa ammattikorkeakoulut ovat esimerkiksi Viron evankelisluterilaisen kirkon uskontotieteen instituutti (EELK Usuteaduse Instituut), Viron metodistikirkon teologinen seminaari (Eesti Metodisti Kiriku Teoloogiline Seminar), Euroakatemia (Euroakademiia), Viron yrittäjyyskorkeakoulu Mainor (Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor) ja Viron baptistien liiton korkeampi uskontotieteen seminaari (Eesti EKB Liit Kõrgem Usuteaduslik Seminar).

 

Kandidaattiopinnot ovat korkeakoulutuksen ensimmäisen asteen opintoja. Niiden laajuus on yleensä 180-240 opintopistettä ja kesto 3-4 vuotta. EBS:ssä opintojen laajuus on 180 opintopistettä ja kesto 3 vuotta, EBS Helsingissä 3,5 vuotta. Valmistuttuasi olet suorittanut kandidaatin tutkinnon. EBS:llä on 2 kandidaattiohjelmaa, joista toisella on kansainvälinen akkreditointi. Toinen ohjelmista on viron, -toinen englanninkielinen. Opiskella voi päivä- tai moduulimuotoisessa opetuksessa. 

 

Maisteriopinnot ovat korkeakoulutuksen toisen asteen opintoja. Niiden laajuus on yleensä 60–120 opintopistettä ja kesto korkeintaan 2 vuotta. Valmistuttuasi olet suorittanut maisterin tutkinnon. EBS:llä on 2 maisteriohjelmaa, joista voit valita joko 1- tai 2-vuotisen MBA tutkinnon tai 2-vuotisen MA-tutkinnon. Molemmat ohjelmat ovat englanninkielisiä.

 

Tohtoriopintojen kesto on 3-4 vuotta. Tohtoriopiskelijan opinnot ja tutkimustyö arvioidaan yliopiston asettamin ehdoin. EBS:ssä tohtoriopintoja suorittaa tällä hetkellä 52 jatko-opiskelijaa 17 eri maasta. Opetus on englanninkielistä ja sitä järjestetään kahtena viikkona lukukaudessa (syksyisin loka-marraskuussa, keväisin maalis-huhtikuussa).

 

Tenttikausi Huom! Opiskelijoiden määritelmä: ankaraa ponnistelua akselilla kirjasto–e-oppimisympäristö –verkkokonsultaatio jne. eli kausi, jolloin vahvistetaan opittua ja jaetaan omaksuttua tietotaitoa eri muodoissa opiskelukavereiden ja opettajien kesken. Vuodessa on yleensä kaksi tenttikautta: tammikuussa ja toukokesäkuussa.

 

Lukukausi – lukuvuodessa on kaksi lukukautta: syyslukukausi (syysjoulukuu) ja kevätlukukausi (helmitoukokuu).

 

Opintopiste (EAP, eli ECTS) – yksikkö, joka mittaa suoritettujen kurssien laajuutta ja joiden kerryttäminen tietää loppututkinnon lähestymistä. Tietotaidon omaksumisen lisäksi opintopisteiden kertymän seuraaminen on yksi opiskelijan tärkeimmistä tehtävistä.

 

Plagiaatti on akateemisen vilpin levinnein muoto. Plagiointi on toisen tekijän työn laajamittaista lainaamista, referointia ja toisin sanoin esittämistä ilman asianmukaisia lähdeviittauksia. Akateemista vilppiä on myös tietojen luvaton vaihto tentin aikana, kokeen suorittaminen toisen opiskelijan puolesta tai oman jo esitetyn työn uudelleen esittäminen. Akateemisesta vilpistä ja opiskelijan sopimattomasta käytöksestä kerrotaan tarkemmin täällä.

 

Opiskelijaedustusto eli SC eli Student Council on EBS:n opiskelijoiden valitsema opiskelijoiden muodostama edustusto, joka tapahtumien järjestämisen lisäksi osallistuu EBS:n senaatin  ja Viron ylioppilaskuntien liiton työhön. EBS Student Council vastaa esimerkiksi syyskuun alussa järjestettävästä Orientation Week-Endistä, joka kokoaa yhteen sekä uudet että vanhat opiskelijat. Golden Haba Gala  ja legendaariset päättäjäisjuhlat ovat vain joitakin esimerkkejä Student Councilin toiminnasta.

 

Ebster-julkaisu jakaa tuoretta ja kiinnostavaa tietoa yrityksistä, yrittäjistä ja ahkerista ebsiläisistä, luo katsauksen tuleviin ja menneisiin tapahtumiin, antaa hyödyllisiä vinkkejä arkeen ja bisnekseen sekä julkaisee työ- ja työharjoitteluilmoituksia. Kyseessä on EBS:n opiskelijoiden virallinen äänitorvi.

 

Gaudeamus on opiskelijoiden ja akateemisen yhteisön hymni, jota lauletaan yhdessä lukuvuoden aloitus- ja päätösjuhlissa.

 

Erasmus+ ‑vaihto – oleellinen osa EBS:n opiskelijoiden opintoja on viettää lukukausi tai ‑vuosi jossakin EBS:n yli 60 kumppanioppilaitoksesta. Vaihto-opiskelijana saadut tiedot ja kokemukset ovat arvokkaita niin uralla kuin sen ulkopuolellakin. EBS:n partneriyliopistojen listan löydät täältä.

 

Päiväopetus ja moduuliopetus

Päiväopetuksen luennot pidetään EBS:ssä maanantaista perjantaihin lukujärjestyksen mukaisesti kello 8.30–17.15. Moduuliopetuksessa luentoja pidetään 2–3 päivänä viikossa, jolloin tulee varautua täyspitkiin luentopäiviin. 

Päivä- ja moduuliopetuksessa käsitellään samat materiaalit samassa laajuudessa. Moduuliopetus edellyttää kuitenkin perusteellisempaa itsenäistä luentoihin valmistautumista. Mieti opetusmuotoa valitessasi, oletko itsenäinen oppija vai haluatko mieluummin käsitellä oppimateriaaleja yhdessä luennoitsijan kanssa.