EBS Gümnaasium

pilt4

Ettevõtlus ja digitehnoloogia

... annab teadmised ärist, ettevõtlusest ja digimaailmast. Ettevõtlus- ja digiteadmised tulevad kasuks igas eluvaldkonnas. Enamik organisatsioone sõltub kvaliteetsetest IT- lahendustest ning see vajadus kasvab seoses digitaliseerimise ja andmepõhiste teenuste loomisega. Sellel suunal õpitakse eesti keeles, kuid inglise keele tunde ja teemasid on rohkem, kui riiklikus õppekavas ette nähtud. See klass on neile, kes tunnevad ennast kindlalt reaalainetes ja soovivad edasi minna õppima erialal, kus nõutakse laia matemaatikat.  

Õppemaks
3800 € õppemaks õppeaastas *2024/2025 õppeaastal
Õppekeel
Eesti
pilt5

Ettevõtlus ja Euroopa kultuurilugu

... annab Sulle teadmised ja arusaama maailma suurima majandustsooni toimimisest. Õppetöö käigus avanevad võimalused viibida rahvusvahelises keskkonnas avardavad Sinu maailmapilti ning aitavad mõista Euroopa kultuurilugu. Geograafiat, ajalugu ja ühiskonnaõpetust õpitakse selles klassis inglise keeles. Sellel suunal ei pea Sinu kõige tugevam külg olema matemaatika, sest võimalus on valida kitsas või lai matemaatika kursus.  

Õppemaks
3665 € õppeaastas
*2024/2025 õppeaastal
Õppekeel
Eesti ja Inglise
pilt3

Ettevõtlus ja rahvusvaheline kommunikatsioon

... on Sinu võimalus läbida riiklik õppekava suures osas inglise keeles. Sinu õpetajateks ja juhendajateks võivad olla teise keele- ja kultuuriruumi esindajad, mistõttu on igapäevaseks töökeeleks inglise keel. Oma ala professionaalidest õpetajad kasutavad tundides rahvusvaheliselt tunnustatud õpetamismetoodikat. Enamik rahvusvahelise klassi lõpetanutest on jätkanud õpinguid välismaal. 

Õppemaks
4150€ õppeaastas
*2024/2025 õppeaastal
Õppekeel
Eesti ja Inglise
Õppemaks
3800 € õppemaks õppeaastas *2024/2025 õppeaastal
3665 € õppeaastas
*2024/2025 õppeaastal
4150€ õppeaastas
*2024/2025 õppeaastal
Õppekeel
Eesti
Eesti ja Inglise
Eesti ja Inglise

Sisseastumiskatsed

- päeva - tundi - minutit
Merle Antson

Rahvusvahelise ärijuhtimise õppekava hõlmas endas kõike seda, mille vastu ma huvi tunnen. Peale selle tundsid inimesed minu vastu huvi ning see andis kindlustunde, et valisin kõige õigema õppekava.

Merle Antson, Rahvusvahelise ärijuhtimise BA kraad aastast 2013
Dasha Karpilovich

EBS really determined my career and helped me to discover what I am really interested in. For me honestly, doing Master’s at EBS was such a great experience in terms of the professors and lecturers that I had in my programme.

Dasha Karpilovich, International Business Administration MA graduated in 2016
Mariell Toiger

I ended up graduating with not just one but two specializations! But it was not only about the attained knowledge, or degree - it was also about the experience. I relate very much to the improvement-oriented mindset in EBS – “If there is a will, there is a way”.

Mariell Toiger, International Business Administration MA graduated in 2014
Anett Kulbin

EBSi sisekeskkond on väga toetav just ettevõtlusega alustamise juures. Ettevõtte alustamine nõuab kõige suuremat pingutust ja input’i loomulikult asjaarmastajatelt ehk loojatelt, kuid saan öelda, et EBSist saime palju julgustust esimeseks sammuks.

Anett Kulbin, Ettevõtluse ja ärijuhtimise BA tudeng
Nick Vocht

EBS pakkus mulle ideaalselt tasakaalustatud valiku professionaalseid loenguid nii kohalike kui ka välislektorite poolt + laialdase valiku huvitavaid sotsiaalseid üritusi. See on oluline nii ülikoolis õpitavate aastate jooksul kui ka edaspidiseks eluks, selleks et aru saada kui väga on tasakaaalustatud eluks vaja nii karjääri kui ka sotsiaalset elu, mitte ainult ühte või teist.

Nick Vocht, Rahvusvahelise ärijuhtimise MA kraad aastast 2004
Victoria Tääker

EBS on nende aastate jooksul andnud kuhjaga praktilisi teadmisi, julguse tegutseda ja toonud minu kõrvale hulganisti tublisid ja tegusaid noori inimesi, kellega tulevikus suuri asju teha. EBSi üliõpilasesinduse aseesimehena olen saanud õppida inimeste juhtimist ja koordineerimist ning seda ka rahvusvahelisel tasandil.

Victoria Tääker, Rahvusvahelise ärijuhtimise BA kraad aastast 2017
Kaarel Kotkas

EBSis pannakse suurt rõhku ettevõtlusõppele. Teadmine, et saan loengus õpitut juba järgmisel päeval tööl rakendada võimaldab teha targemaid juhtimisotsuseid, vältida tüüpvigu ja näha kaugemale.

Kaarel Kotkas, Ettevõtluse ja ärijuhtimise BA tudeng