EBS Gümnaasium – kõrge tasemega edumeelne kool

a
5. veebruaril Postimehes avaldatud koolide edetabel 2023 annab EBS Gümnaasiumile põhjuse uhke olla. Võrreldes aasta varasemaga oleme tõusnud kõigi Eesti koolide pingereas 19. kohalt 11. kohale. Riigieksamite keskmised tulemused olid võrrelduna aastaga 2022 kõrgemad nii matemaatika kui eesti keele, eriti aga inglise keele eksami puhul.

Väljavõte Postimehes ilmunud artiklist: 
EBS Gümnaasiumi direktor Kersti Uudla rääkis, et kui nad eelmise aasta juunikuus tulemused teada said, siis nad said juba ennast võrrelda Eesti keskmisega. «Ega see väga suur üllatus meile ei olnud. Väga hea tunne on küll!» rõõmustas Uudla. Kuidas inglise keeles nii hea tulemuse tegite? «Me paneme inglise keelele väga palju rõhku. Meil on üks suund, kus õpitaksegi pooled ained inglise keeles. Meil õpetavad native speaker’id, kelle emakeel on inglise keel, ning näiteks majanduse aluseid annab sel aastal itaallanna, kes õpetab inglise keeles. Kõik erinevad hääldused ja grammatika tuleb sinna juurde,» vastas Uudla. Ta lisas, et kuna paljud õpilased õpivad paljusid aineid inglise keeles, siis nende eesti keele riigieksamite tulemused on jällegi kehvemad. «Aga me olemegi sellega leppinud, et need, kes on rahvusvahelise kommunikatsiooni klassis ja vahel ka mõtlevad juba inglise keeles, siis on juba keeruline nõuda, et neil ka eesti keele eksami tulemused oleksid samaväärselt head,» selgitas Uudla. Seega, kas matemaatika ja inglise keele riigieksamitelt on mõne aasta pärast võimalik ikkagi kõrgemale jõuda? Uudla vastas, et nende kool on pingutanud viimastel aastatel selle nimel, et ennast lahti rebida ja tulemused saada. «Ega lapsevanemad selle järgi kooli valivad väga sagedasti,» lisas ta. «Ma ise ei ole nii väga seda meelt, et eksamite tulemus maailma kõige olulisem asi on. Ma arvan, et nüüd, kus me oleme teatud tasemel, siis me ei tee seda võidujooksu kaasa nende kõige esimestega,» rääkis Uudla. Ta tõi välja, et kui Tallinna kesklinna koolid võtavad vastu ainult viielisi, siis mis häda on vaid viielisi koolist välja lasta. «Meie ei võta ainult viielisi. Meie võtame neid, kellele meeldivad ettevõtluse teemad ja samas on täiesti võimalik teha toetavas keskkonnas kolmelisest viieline. Me oleme seda teed läinud, et me ei saa võistelda ainult nende tippude pärast, seda ei olegi vaja teha. Vahest on mõni "suslik" tulevikus palju edukam kui viieline,» rääkis Uudla. Ta lisas, et kui õpilasel on motivatsiooni ja tahtmist, siis on väikeses klassis ja individuaalselt lähenedes võimalik tippe saavutada." Artikli refereeringu lõpp.

 

Lähenev kevad toob paljude noorte, nende perede ja õpetajate ette teema, millist kooli ning mille põhjal valida. Tutvustame järgnevalt veidi lähemalt EBS Gümnaasiumi eeliseid ja õppesuundi, mis loodetavasti on valikute langetamisel abiks nii põhikooli lõpetajatele kui nende vanematele.

 

EBS Gümnaasium tegutseb juba aastast 1997. Oleme pika kogemusega, kuid ajaga kaasas käiv kool. Ettevõtlik hoiak, särasilmsed õpilased ning personaalne lähenemine on noorele igati innustavaks keskkonnaks. EBS Gümnaasiumis on võimalik valida kolme õppesuuna vahel, millest räägivad veidi lähemalt kolm õpetajat. 

 

Üks suundadest on Ettevõtlus ja digitehnoloogia. Eesti keele ja kirjanduse õpetaja Allan Männi toonitab, et ei saa olla ettevõtluses edukas, tundmata digitehnoloogia poolt pakutavaid võimalusi. EBS Gümnaasium kujundab õpilasest teadliku ettevõtja, kes teab, millised teenused on turul olemas. "Digitehnoloogia on jõudnud kõikjale. Isegi eesti keeles ja kirjanduses ei saa enam läbi ilma kübermaailmata, ilma tehisaruta. Meie juures ei saa sinust programmeerijat, küll aga oled tark tellija, kes teab, missugust teenust programmeerijalt küsida just oma ettevõtte jaoks. Oskad oma ettevõtet turundada, õpid digiturundust, saad valida erinevate digikursuste vahel,” selgitab Männi.

Sellel õppesuunal peab õpilane olema olemas matemaatikas keskmiselt nutikam, sest õpitakse ainult laia matemaatikat. See hoiab aga tulevikus rohkem võimalusi avatuna. 

 

Õppesuunast Ettevõtlus ja Euroopa kultuurilugu kõneleb Indrek Vaino, kirjanduse, kunsti, ajaloo ja filosoofia õpetaja. "Pakume selle suuna raames kahte unikaalset programmi, mida saab õppida ainult meil. Euroopa õpingute programm annab avara vaate Euroopa Liidule, selle institutsioonidele ning Euroopale kui kultuurilisele fenomenile. Programmis Põhjamaade majandus- ja kultuurilugu saadakse lähemalt tundma meie lähinaabreid. Avame seoseid kultuuri, ühiskonna ja majanduse vahel, mis aitab seeläbi tunduvalt paremini mõista majandusruumi. Õppeprogramm ei ole liiga tõsine ega range ning paljud tegevused lähtuvad ka õpilase enda huvist, võimaldades tal end selles vallas edasi arendada." Põhjalikumalt õpitakse sel õppesuunal ka filosoofiat, kunsti ja õppeprogrammi kuuluvad kultuurireisid Euroopa olulistesse keskustesse. Vaino meenutab südantsoojendavat kogemust just taoliselt reisilt. Praha Moodsa kunsti galeriis pöördusid õpilased tema poole ja palusid tunni lisaaega, et saaks pikemalt kogeda ning nautida seal pakutavat. 
"Kutsun sellele õppesuunale õppima neid, kel on huvi maailma vastu, kel on soov saada rikkaks mitte ainult materiaalselt, vaid ka vaimselt ja kultuuriteadmiste poolest ning kes tahavad end Euroopas tunda nagu kodus," julgustab Vaino just seda õppesuunda valima. 

 

George Franchi, ajaloo, inglise keele, ühiskonnaõpetuse ja geograafiaõpetaja ning rahvusvahelise programmi juht toob välja õppesuuna Ettevõtlus ja rahvusvaheline kommunikatsioon eelised. See õppesuund on mõeldud eeskätt neile, kes soovivad jätkata oma haridusteed ülikoolis inglise keeles, kas Eestis või välismaal. Samuti on see parim valik neile, kes soovivad tulevikus töötada rahvusvahelistes ettevõtetes, kus töökeeleks on inglise keel. Programm on väga tõhus ettevalmistus mõlemaks, kuna umbes pooled õppeainetest õpetatakse inglise keeles, kasutades Briti õpikuid. See võimaldab peaaegu märkamatut üleminekut täielikult inglisekeelsele akadeemilisele või töökeskkonnale. “Ained nagu ajalugu, geograafia ja kodanikuõpetus on inglise keeles, ja õpilased õpivad neid põhimõtteliselt nagu emakeelena inglise keelt kõnelevad inimesed. See kogemus võib neid viia kaugele nende tulevastes õpingutes ja tööelus,” räägib Franchi.

 

EBS Gümnaasiumis saab:

•    Süvendatud teadmisi majandusainetes: rahandus, finantsvahendus, turundus, juhtimine ja ärieetika tänapäevase ettevõtlusmaailma kontekstis;
•    Uurimistöö asemel kaitsta äriplaani ning lisaks ühineda õpilasfirmade projektiga;
•    Lõpuklassis taotleda koolieksami asemel rahvusvaheline ettevõtlusharidust tõendav sertifikaati Entrepreneurial  Skills Pass;
•    Väga kõrge inglise keele taseme tänu suuremale inglise keele tundide mahule, osaliselt inglisekeelsele õppele, praktikale ja rahvusvahelisele õpetajaskonnale;
•    Kogeda erinevaid, kaasaegseid ja kaasavaid õppemeetodeid, rühmatöid ning õppimise seostamist reaalse eluga;
•    Õppetöö toimub ühises majas EBS ülikooliga, luues akadeemilise õhkkonna ja võimaluse olla osa kogukonnast;
•    Inspireerivad, mitmekülgsed ja laia silmaringiga õpetajad, kes suhtuvad õpilastesse kui endaga võrdsetesse;
•    Väikesed klassid võimaldavad individuaalset lähenemist iga õpilase eesmärkidele ja ambitsioonidele ning tuge raskematel hetkedel;
•    Kooli asukoht kesklinnas annab võimaluse olla elu tuiksoonel;
•    Õppetöö algab kell 9, säästes ülivarasest ärkamisest.  

 

 

EBS GÜMNAASIUMI SISSEASTUMISKATSED JA AVATUD USTE PÄEV:
 
EBS Gümnaasiumi sisseastumiskatsetele registreerimine 2024/2025 õppeaastaks toimub 22. jaanuarist kuni 21. märtsini 2024. Sisseastumiskatsete kuupäev on 24. märts 2024.  
 
Avatud uste päev toimub 14. märtsil 2024 kell 15:30. 
 

 

Rohkem infot vastuvõtu kohta siin.