Liidri arenguprogramm

Arukad ettevõtjad investeerivad just täna uue põlvkonna liidritesse!

Ootame programmis osalema ambitsioonikaid erinevate tasandite ja funktsioonide juhte, kes soovivad arendada oma liidrioskusi. Programmi vilistlaste hinnangul on just õpingukaaslaste erinevad vaatepunktid aidanud neil leida ka keerukatele juhtimisprobleemidele loovaid ning üllatavalt hästi toimivaid lahendusi.

 

Õpiväljundid:

Programmis arendad järgmisi teadmisi, oskusi ja hoiakuid:

 

Teadmised

Oskused

hoiakud

 • Majanduskeskkonna arengutrendid ja juhtimise uued suunad.
 • Psühholoogia ning käitumisökonoomika rakendused eestvedamises.
 • Juhtimise ja eestvedamise väljakutsete ületamine meeskonna ja organisatsiooni elutsükli erinevates faasides.
 • Loov- ja disainmõtlemise rakendamine juhtimises (innovationmindset).
 • Coachiv juhtimine.
 • Persooni- ja tööandja bränding.
 • Erinevate juhtimisfunktsioonide seostamine,
  integratiivne juhtimine.
 • Liidrioskused (sealhulgas jagatud visiooni loomine,
  muudatuste juhtimine, suhtevõrgustike kujundamine ja
  hoidmine).
 • Juhi eneseväljendus – suhtlemine huvigruppidega,
  läbirääkimised ja
  lugude jutustamine (storytelling).
 • Juhtide meeskonna eestvedamine.
 • Otsustamine infokülluse ja
  ajasurve tingimustes.
 • Autentsus
 • Inimeste ja inimsuhete väärtustamine.
 • Pühendumus ja
  püüd meisterlikkuse suunas.
 • Eesmärgipärasus
 • Julgus otsustada ja vastutada.

 

Jah, soovin osaleda

 

Programm toetab uute teadmiste kiiret rakendamist töökohal, selleks:

 • õpime koos ja üksteiselt ning tegeleme osalejate reaalsete juhtimise väljakutsetega;
 • katsetame, eksime ja kogeme ning jagame eduelamusi;
 • valmistume auditoorseteks mooduliteks LinkedIn Learning kursuste abil ja e-õppe keskkonnas Canvas, seostades õpitut moodulite vahelisel ajal enda tööga;
 • ühendame kõigis moodulites juhtimise ja eestvedamisega seotud teemakäsitluse;
 • korraldame programmi auditoorse õppetöö kord kuus toimuvate õpimoodulitena.

Arenguprogrammi metoodika:

Osalejad omandavad liidrile vajalikke teadmisi, õppides üksteise kogemustest ja koolitajate soovitustest, samuti arendavad liidrioskusi, täites kogu programmi jooksul erinevaid ülesandeid nii klassiruumis kui ka töökohal. Peamisteks aktiivõppe meetoditeks on probleem- ja juhtumiõpe (case-study), harjutused tööpaarides või väiksemates rühmades, rollimängud, kogemusõpe, eneseanalüüsi küsimustikud, arutelu ja ajurünnak ning videosalvestuste analüüs.

 

 

Väärtus ettevõttele/organisatsioonile

 • Paranevad keskastme- ja funktsioonijuhtide liidrioskused, sealhulgas suutlikkus aidata kaasa strateegia elluviimisele ning olla muudatuste eestvedajaks.
 • Osalejad teadvustavad koostöö olulisust ja organisatsiooni erinevate üksuste rolli eesmärkide saavutamisel.
 • Eri valdkondadest juhtidega koos õppimine loob keskkonna uute ideede sünniks ja toetab nende tõhusat rakendamist.
 • Osalejad õpivad tundma enda tugevusi ja arengupiirkondi ning seostama neid organisatsiooni väljakutsetega.

Programmi läbides on võimalik saada 6 EAPd. Ainepunktide saamiseks on vajalik esitada kodutöö.

 

Registreeru esimesel võimalusel, osalejate arv on piiratud!

Moodulid ja ajakava

Liidri arenguprogrammi kestuseks on 6 kuud, igal kuul toimub üks kahepäevane moodul (va. viimane moodul, mis on ühepäevane). Auditoorne õppemaht on 88 akadeemilist tundi, millele lisandub iseseisva töö aeg.
Koolituspäevade kestus on 09.30-16.45.

* Pakume võimalust osaleda ka programmi üksikutes moodulites.

 

toimumisaeg

moodul

koolitajad

14.-15.01.2021 I moodul: Liidri kompetentsid ja juhtimise väljakutsed 21. sajandil

Anto Liivat
Meelis Kitsing

Ilona Nurmela

Jason Grenfell-Gardner

 

Esimeses moodulis õpid:

 • millised on kaasaegset juhtimiskeskkonda kujundavad globaaltrendid;
 • mis iseloomustab suurepäraseid liidreid ja organisatsioone;
 • tundma enda tugevusi ja arengupiirkondi ning seostama neid juhtimiskeskkonna arengutrendide ja organisatsiooni väljakutsetega.
 
Kahe mooduli vahel:

Selleks, et mõista teisi, pead mõistma iseennast.

 

Hogan Assessment Systems eneseanalüüs Hogan Personality Inventory isiksuseprofiili testi põhjal.  

 

Kõik osalejad saavad personaalse tagasiside litsenseeritud konsultandi poolt! 

Gretel Alver
09.-10.02.2021 II moodul: Liider strateegia elluviija ja muudatuste eestvedajana

Priit Karjus

Mihkel Tammo

Anu Ruul

 

Teises moodulis õpid:

 • mõistma strateegilise juhtimise aluseid ja ettevõtte strateegia olulisi komponente;
 • muudatusi juhtima ja strateegiat ellu viima;
 • looma jagatud visiooni ja keskkonda, kus inimesed soovivad pühenduda ning tahavad saavutada ambitsioonikaid eesmärke;
 • mõistma innovatsiooni ja organisatsioonikultuuri vahelisi seoseid.
 
04.-05.03.2021 III moodul: Liider meeskonna treenerina

Anto Liivat

Irene Metsis

Meelis Milder

 

Kolmandas moodulis õpid:

 • mõistma ennast ja oma meeskonda;
 • saavutama olemasolevate ressurssidega maksimaalseid tulemusi;
 • juhtima teadlikult isiklikku ja meeskonna arengut, et saavutada organisatsiooni eesmärke.
 
08.-09.04.2021 IV moodul: Liider kriiside lahendajana, läbirääkimised

Ilona Nurmela

Rain Veetõusme

Marti Magnus

 

Neljandas moodulis õpid:

 • tundma kriiside dünaamikat ning nende lahendamise tehnikaid;
 • keerulistes olukordades enda emotsioone juhtima;
 • teadvustama isiklikke tugevusi ja nõrkusi läbirääkijana;
 • kavandama läbirääkimiste strateegiat ja taktikat ning pidama tõhusaid ja tulemuslikke läbirääkimisi.
 
1.-2.06.2021 V moodul: Liider lugude jutustajana, liidri ja tööandja kuvand

Alo Naelapea
Olesija Saue

Tarvo Sarmet

 

Viiendas moodulis õpid:

 • teadlikult looma ja juhtima persoonibrändi, et saavutada isiklikke, meeskonna ning organisatsiooni eesmärke;
 • sotsiaalmeedia kanaleid persoonibrändinguks kasutama;
 • jutustama lugusid ja oma ideid plaanide elluviimiseks huvipooltele veenvalt selgitama;
 • värbama oskuslikult õigeid töötajaid ja hoiduma värbamisel tehtavatest tüüpvigadest.
 
11.06.2021 VI moodul: Tippjuhtide vestlusring ja videotagasisidega kokkuvõte programmist

Anto Liivat

 

Kuuendas moodulis:

 • õpid ületama eestvedamise väljakutseid organisatsiooni elukaare eri faasides;
 • arendad poliitilist taiplikkust, et liidrina oma eesmärke targalt saavutada;
 • mõtestad programmis õpitut ja jagad programmi vältel tekkinud ideede töökeskkonnas rakendamise kogemusi.

Tippjuhtide vestlusring 

Videotagasisidega kokkuvõte programmist 

 

 

* Koolituse korraldajad jätavad endale õiguse teha osalejate ootustest lähtuvalt ja koostöös juhtiva õppejõuga programmis muudatusi, et tagada parimat võimalikku kvaliteeti.

 

Liidri arenguprogrammi 17. lend alustab jaanuaris 2022. Pane end juba täna kirja SIIN

I moodul: 20.- 21. jaanuar 2022

II moodul: 15.-16. veebruar 2022

III moodul: 22.-23. märts 2022

IV moodul: 19.-20. aprill 2022

V moodul: 17.-18. mai 2022

VI moodul: 9. juuni 2022

 

Osavõtutasu ja registreerumine

Investeering:
Kursuse osavõtutasu: 3 460EUR + km.
Hind sisaldab digitaalseid õppematerjale ja kohvipause.

 

Registreerumistingimused leiad SIIT

 

NB! EBS Executive Education koolitusi ja arenguprogramme korraldatakse vastavalt antud perioodil avalikele üritustele kehtivatele reeglitele. Virtuaalõppe puhul kasutame virtuaalõppe keskkonda Canvas. Canvas on kaasaegne, lihtsasti kasutatav pilvepõhine platvorm, mis on kasutusel paljudes maailma tippülikoolides ning mis toetab interaktiivseid õpetamis- ja õppimismeetodeid.

Jah, soovin osaleda ja registreerun siin

Koolitajad

Programmi lektorid on oma valdkonda põhjalikult tundvad õppejõud ja suure juhtimiskogemusega praktikud: 

 

Liidri arenguprogrammi juhtivõppejõud on Anto Liivat, EBSi bakalaureuseõppe juht ja lektor, enam kui 15 aasta pikkuse töökogemusega koolitaja ning executive coach.

Anto Liivat

Anto Liivat

Liidri arenguprogrammi juhtivõppejõud
Priit Karjus

Priit Karjus

EBS Executive MBA programmi juhtivõppejõud (kuni 16. lend); Ajutrusti asutaja ja juhtiv partner
Meelis Kitsing

Meelis Kitsing, PhD

EBSi Majandusteooria ja rahanduse õppetooli hoidja, professor, PhD
Mihkel Tammo

Mihkel Tammo

Estanc AS tegevjuht
Irene Metsis

Irene Metsis

FendaF OÜ juhatuse liige
Olesija Saue

Olesija Saue

Coal Marketing OÜ strateeg, koolitaja, AoEC poolt akrediteeritud Executive Coach
Ilona Nurmela

Ilona Nurmela

Liidri arenguprogrammi külalislektor
Meelis Milder

Meelis Milder

Liidri arenguprogrammi külalislektor
Anu Ruul

Anu Ruul

Liidri arenguprogrammi külalislektor

Referentsid 

 • 2019. aastal toimunud arenguprogrammi üldine keskmine hinnang: 6,75 (Hinded 7 palli süsteemis)

Pille-Riin Raudsepp, Balmax OÜ, tegevjuht:

"EBS Executive Educationi Liidriprogramm oli vajalikum, kui seda ette oskasin kujutada. Programm aitas luua parema minapildi, tõsta oluliselt enesehinnangut oma tugevuste ja nõrkuste analüüsimise läbi. Ühtlasi andis see võimaluse oma ettevõtte ja seniste juhtimisülesannete hindamiseks ning andis hoogu ja värskust uute ideede elluviimiseks, meeskonna innustamiseks ning energiat enese liidriomaduste arendamiseks. Kindlasti ei saa ära märkimata jätta programmi sotsiaalset poolt. Kohtasin paljusid toredaid ja potentsiaalikaid juhte, kellega oli ja on hea mõtteid vahetada."

 

Ulvar Kaubi, RMK, Puiduturustusosakonna juhataja:

"EBS Juhtimiskoolituse Keskuse Liidri arenguprogrammi leidsin kui hakkasin endasse sügavamalt vaatama ja küsimusi esitama. Tundsin ennast olevat kimbatuses, sest kõik küsimused olid ebamugavad ja rasked. Siis sain aru, et olen ennast jätnud juhina unarusse ning sellisena ei suuda ma oma tiimile olla motiveeriv ja innustav eestvedaja. EBS-i pakutav programm kõnetas kohe ning otsus sellega liituda sündis kiiresti. Minu ootused olid kõrged ja ma ei pidanud pettuma. Ootasin võimalust kuulata erinevate inimeste kogemusi, ise samal ajal kaasa mõeldes ja analüüsides, kuidas mina käitun. See võimalus oli olemas. Soovisin saada laiemat pilti juhtimisest ja liidriks kasvamise „tööriistadest“. Selle pildi ma sain. Lootsin leida vastuseid küsimustele, mis mind kimbatusse ajasid. Vastused tulid. Liidri arenguprogrammi soovitan kõigile, kes peavad tulemusest olulisemaks protsessi ning soovivad olla eestvedajad, kuid tunnetavad, et neis on liiga palju sundijat ja liiga vähe autoriteeti. Boonusena laienes minu kontaktvõrgustik toredate grupikaaslaste näol."

 

Merli Üle, Elisa Eesti AS, Uute teenuste arendusjuht:

"Programm oli ääretult kasulik ja positiivne kogemus. Tundsin kuidas arenesin juhina silmnähtavalt (sain ka sellekohast tagasisidet enda organisatsiooni seest). Meeldiv oli, et teooriat kasutati pigem raamistikuna ning keskenduti selle teooria rakendamisele igapäevaellu ja -töösse.
Suurepärane oli, et käsitleti juhtimise väga erinevaid tahkusid, ka neid, mis traditsiooniliselt kiputakse kõrvale jätma (nt personal)."

 

Merike Ellen, Kalev AS, Suurklientide juht:

"Koolitus oli hea vahepala ja tõeline värskendus, mida iga kuu põnevusega ootasin. Igas moodulis oli midagi mida ma enda jaoks avastasin ja õppisin. Saadud teadmisi saab edukalt kasutada lisaks tööle ka argielus."

 

 

Võta meiega ühendust

Kontaktid

EBS Executive Education OÜ

E-post: koolitus@ebs.ee

Telefon: +372 665 1323 

Aadress: A. Lauteri 3, IV korrus, 10114 Tallinn, Eesti