Liidri arenguprogramm

Arukad ettevõtjad investeerivad just täna uue põlvkonna liidritesse!

Liidri arenguprogramm pakub Eestis ainulaadset võimalust õppida koos mitmekesise töökogemusega juhtidega erinevatest valdkondadest. Kogenud õppejõudude ja praktikute juhendamisel avastad aktiivõppe käigus uusi vaatepunkte ja lähenemisviise ning aitad luua keskkonna juhtimise väljakutsete põhjalikuks mõistmiseks ja mõtestamiseks.

 

Programm on mõeldud eelkõige ambitsioonikatele keskastmejuhtidele, kes soovivad täiendada teadmisi, omandada oskusi ning kujundada hoiakuid edukaks tegutsemiseks juhtkonna liikme või tippjuhina.

Ootame programmi osalema:

 • ambitsioonikaid keskastmejuhte;
 • üldjuhtimisest innustuvaid funktsioonijuhte;
 • vähemalt kaheaastase töökogemusega spetsialiste ja esmatasandi juhte, kes soovivad arendada enda liidrioskusi.

Õpiväljundid:

Programmis arendad järgmisi teadmisi, oskusi ja hoiakuid:

 

Teadmised

Oskused

hoiakud

 • Majanduskeskkonna arengutrendid ja juhtimise uued suunad.
 • Psühholoogia ning käitumisökonoomika rakendused eestvedamises.
 • Juhtimise ja eestvedamise väljakutsete ületamine meeskonna ja organisatsiooni elutsükli erinevates faasides.
 • Loov- ja disainmõtlemise rakendamine juhtimises (innovationmindset).
 • Coachiv juhtimine.
 • Persooni- ja tööandja bränding.
 • Erinevate juhtimisfunktsioonide seostamine,
  integratiivne juhtimine.
 • Liidrioskused (sealhulgas jagatud visiooni loomine,
  muudatuste juhtimine, suhtevõrgustike kujundamine ja
  hoidmine).
 • Juhi eneseväljendus – suhtlemine huvigruppidega,
  läbirääkimised ja
  lugude jutustamine (storytelling).
 • Juhtide meeskonna eestvedamine.
 • Otsustamine infokülluse ja
  ajasurve tingimustes.
 • Autentsus
 • Inimeste ja inimsuhete väärtustamine.
 • Pühendumus ja
  püüd meisterlikkuse suunas.
 • Eesmärgipärasus
 • Julgus otsustada ja vastutada.

 

Jah, soovin osaleda

Metoodika

Programm toetab uute teadmiste kiiret rakendamist töökohal, selleks:

 • õpime koos ja üksteiselt ning tegeleme reaalsete juhtimise väljakutsetega (kaasustepõhine õpe);
 • katsetame, eksime ja kogeme ning jagame eduelamusi;
 • valmistume auditoorseteks mooduliteks LinkedIn Learning kursuste abil ja e-õppe keskkonnas Canvas, seostades õpitut moodulite vahelisel ajal enda tööga;
 • ühendame kõigis moodulites juhtimise ja eestvedamisega seotud teemakäsitluse;
 • korraldame programmi auditoorse õppetöö kord kuus toimuvate õpimoodulitena.

Väärtus ettevõttele/organisatsioonile

 • Paranevad keskastme- ja funktsioonijuhtide liidrioskused, sealhulgas suutlikkus aidata kaasa strateegia elluviimisele ning olla muudatuste eestvedajaks.
 • Osalejad teadvustavad koostöö olulisust ja organisatsiooni erinevate üksuste rolli eesmärkide saavutamisel.
 • Eri valdkondadest juhtidega koos õppimine loob keskkonna uute ideede sünniks ja toetab nende tõhusat rakendamist.
 • Osalejad õpivad tundma enda tugevusi ja arengupiirkondi ning seostama neid organisatsiooni väljakutsetega.

Programmi läbides on võimalik saada 6 EAPd. Ainepunktide saamiseks on vajalik esitada kodutöö.

 

Registreeru esimesel võimalusel, osalejate arv on piiratud!

Moodulid ja ajakava

Liidri arenguprogrammi kestuseks on 6 kuud, igal kuul toimub üks kahepäevane moodul (va. viimane moodul, mis on 1 päevane). Auditoorne õppemaht on 88 akadeemilist tundi, millele lisandub iseseisva töö aeg.
Koolituspäevade kestus on 09.30-16.45.

* Pakume võimalust osaleda ka programmi üksikutes moodulites.

 

toimumisaeg

moodul

koolitajad

14.-15.01.2021 I moodul: Liidri kompetentsid ja juhtimise väljakutsed 21. sajandil

Anto Liivat
Meelis Kitsing

Merle Lõhmus

 

Esimeses moodulis õpid:

 • millised on kaasaegset juhtimiskeskkonda kujundavad globaaltrendid;
 • mis iseloomustab suurepäraseid liidreid ja organisatsioone;
 • tundma enda tugevusi ja arengupiirkondi (eneseanalüüs DiSC® meetodil) ning seostama neid juhtimiskeskkonna arengutrendide ja organisatsiooni väljakutsetega.
 
09.-10.02.2021 II moodul: Liider strateegia elluviija ja muudatuste eestvedajana

Priit Karjus

Mihkel Tammo

Anto Liivat

 

Teises moodulis õpid:

 • mõistma strateegilise juhtimise aluseid ja ettevõtte strateegia olulisi komponente;
 • muudatusi juhtima ja strateegiat ellu viima;
 • looma jagatud visiooni ja keskkonda, kus inimesed soovivad pühenduda ning tahavad saavutada ambitsioonikaid eesmärke;
 • mõistma innovatsiooni ja organisatsioonikultuuri vahelisi seoseid.
 
04.-05.03.2021 III moodul: Liider meeskonna treenerina, coachiv juhtimine

Andres Liinat

Irene Metsis

 

Kolmandas moodulis õpid:

 • mõistma ennast ja oma meeskonda;
 • saavutama olemasolevate ressurssidega maksimaalseid tulemusi;
 • juhtima teadlikult isiklikku ja meeskonna arengut, et saavutada organisatsiooni eesmärke.
 
06.-07.04.2021 IV moodul: Liider konfliktide lahendajana, läbirääkimised

Anu Virovere

Peeter Škepast

 

Neljandas moodulis õpid:

 • tundma konfliktide dünaamikat ning nende lahendamise tehnikaid;
 • keerulistes olukordades enda emotsioone juhtima;
 • teadvustama isiklikke tugevusi ja nõrkusi läbirääkijana;
 • kavandama läbirääkimiste strateegiat ja taktikat ning pidama tõhusaid ja tulemuslikke läbirääkimisi.
 
11.-12.05.2021 V moodul: Liider lugude jutustajana, liidri ja tööandja kuvand

Marie Evart

Kaja Sepp
Olesija Saue

 

Viiendas moodulis õpid:

 • teadlikult looma ja juhtima persoonibrändi, et saavutada isiklikke, meeskonna ning organisatsiooni eesmärke;
 • sotsiaalmeedia kanaleid persoonibrändinguks kasutama;
 • jutustama lugusid ja oma ideid plaanide elluviimiseks huvipooltele veenvalt selgitama;
 • värbama oskuslikult õigeid töötajaid ja hoiduma värbamisel tehtavatest tüüpvigadest.
 
02.06.2021 VI moodul: Osalejate juhtimiskaasuste seminar ja kokkuvõte programmist

Anto Liivat

Peep Aaviksoo

 

Kuuendas moodulis:

 • esitled ja lahendad koos meeskonnakaaslastega elulist juhtumianalüüsi (juhtimiskaasus);
 • õpid ületama eestvedamise väljakutseid organisatsiooni elukaare eri faasides;
 • arendad poliitilist taiplikkust, et liidrina oma eesmärke targalt saavutada;
 • mõtestad programmis õpitut ja jagad programmi vältel tekkinud ideede töökeskkonnas rakendamise kogemusi.
 

 

* Koolituse korraldajad jätavad endale õiguse viia programmis sisse muudatusi koostöös juhtiva õppejõuga, arvestades rühma koosseisu, et tagada parimat võimalikku kvaliteeti.

Osavõtutasu ja registreerumine

Investeering:
Kursuse osavõtutasu: 3 460EUR + km.
Hind sisaldab digitaalseid õppematerjale ja kohvipause.
Osavõtu eest on võimalik tasuda mitmes osas, kokku lepitud graafiku alusel.

* Pakume võimalust osaleda ka koolitusprogrammide üksikutes moodulites, üksikutes moodulites osaledes kehtib teine hind.

 

Registreerumistingimused leiad SIIT

 

NB! EBS Executive Education koolitusi ja arenguprogramme korraldatakse vastavalt antud perioodil avalikele üritustele kehtivatele reeglitele. Virtuaalõppe puhul kasutame virtuaalõppe keskkonda Canvas. Canvas on kaasaegne, lihtsasti kasutatav pilvepõhine platvorm, mis on kasutusel paljudes maailma tippülikoolides ning mis toetab interaktiivseid õpetamis- ja õppimismeetodeid.

Jah, soovin osaleda ja registreerun siin

Koolitajad

Programmi on kaasatud oma ala parimad praktikud ja teoreetikud:

 

Liidri arenguprogrammi juhtivõppejõud on Anto Liivat, EBSi Bakalaureuseõppe juht ja lektor, enam kui 15 aasta pikkuse töökogemusega koolitaja ning executive coach.

Anto Liivat

Anto Liivat

Liidri arenguprogrammi juhtivõppejõud
Marie Evart

Marie Evart

Tööandja turundus-ja värbamisagentuuri BRANDEM tegevjuht
Anu Virovere

Anu Virovere

EBSi ja EBS Executive Education lektor ja koolitaja
Peep Aaviksoo

Peep Aaviksoo

EBS Executive Education juhataja, Executive Coach, PCC
Peeter Skepast

Peeter Skepast

Skepast Skepast&Puhkim OÜ juhatuse liige
Priit Karjus

Priit Karjus

EBS Executive MBA programmi juhtivõppejõud (kuni 16. lend); Ajutrusti asutaja ja juhtiv partner
Kaja Sepp

Kaja Sepp

Omniva kommunikatsioonijuht
Meelis Kitsing

Meelis Kitsing, PhD

EBSi Majandusteooria ja rahanduse õppetooli hoidja, professor, PhD
Mihkel Tammo

Mihkel Tammo

Estanc AS tegevjuht
Irene Metsis

Irene Metsis

FendaF OÜ juhatuse liige
Olesija Saue

Olesija Saue

Coal Marketing OÜ strateeg, koolitaja, AoEC poolt akrediteeritud Executive Coach

Referentsid 

 • 2019. aastal toimunud arenguprogrammi üldine keskmine hinnang: 6,75 (Hinded 7 palli süsteemis)

Ulvar Kaubi, RMK, Puiduturustusosakonna juhataja:

"EBS Juhtimiskoolituse Keskuse Liidri arenguprogrammi leidsin kui hakkasin endasse sügavamalt vaatama ja küsimusi esitama. Tundsin ennast olevat kimbatuses, sest kõik küsimused olid ebamugavad ja rasked. Siis sain aru, et olen ennast jätnud juhina unarusse ning sellisena ei suuda ma oma tiimile olla motiveeriv ja innustav eestvedaja. EBS-i pakutav programm kõnetas kohe ning otsus sellega liituda sündis kiiresti. Minu ootused olid kõrged ja ma ei pidanud pettuma. Ootasin võimalust kuulata erinevate inimeste kogemusi, ise samal ajal kaasa mõeldes ja analüüsides, kuidas mina käitun. See võimalus oli olemas. Soovisin saada laiemat pilti juhtimisest ja liidriks kasvamise „tööriistadest“. Selle pildi ma sain. Lootsin leida vastuseid küsimustele, mis mind kimbatusse ajasid. Vastused tulid. Liidri arenguprogrammi soovitan kõigile, kes peavad tulemusest olulisemaks protsessi ning soovivad olla eestvedajad, kuid tunnetavad, et neis on liiga palju sundijat ja liiga vähe autoriteeti. Boonusena laienes minu kontaktvõrgustik toredate grupikaaslaste näol."

 

Laura Kuldkepp, Tradehouse OÜ, Tegevjuht

"EBSi Liidri arenguprogrammi valisin välja ühe osana oma 1,5-aastasest koolitusplaanist. Ootused programmile olid kõrged ja seda eelkõige enesearengu osas. Jättes kõrvale erinevad juhtimisteooriad ja -praktikad hindan antud programmi raames iseenda kui liidri kompetentside teadvustamist, teadlikku arendamist ning väärtustamist. Leian, et pole vaja juhti ja liidrit vastandada, vaid üheskoos toimides on see puhas jackpot. 
Lisaks huvipakkuvatele teemadele ja motiveerivatele koolitajatele, hindan sünergiat ja grupivaimu, mis tekkis väga erineva tausta ja profiilidega osalejatest. Kindlasti leiab igaüks programmist miskit, mida kohe ellu rakendada."

 

Maris Saarpuu, Tele2 Eesti AS, Turundusdirektor:

"Soovitaksin seda kursust kõigile, kel on tõsine soov ja huvi saada nö. liidriks. Kursus aitab mõista, mis vahet on juhil ning liidril ning eriti hea on kui seda kõike, mida programm pakub, saab kohe ka tööellu rakendama hakata. Lisaks suurepärastele lektoritele ja programmi juhtivõppejõule Anu Viroverele annab kursus võimaluse kohtuda huvitavate inimestega teiste juhtide näol ja taaselustab tudengi "fiilingu", mida ma ise väga nautisin."

 

Jaan Alver, Keila Vallavalitsus, Vallavanem:

"Otsustasin liituda Liidri arenguprogrammiga kuna see oli võrreldes teiste koolitusfirmadega väga hästi koostatud, sisutihe ja põnevate lektorite esituses. Lisama peab sellegi, et Keila vallavalitsuse koosseis oli sellises valmiduses, mis vajas sellesarnast koolitust. Läbisime programmi kogu Keila Vallavalitsuse juhtkonnaga ja see andis kindlasti kogu meeskonnale uue kvaliteedi, üksteise parema äratundmise tugevates ja nõrkades külgedes. Koolituse läbinuna oleme kindlasti oluliselt parem meeskond.
Ootasin koolituselt mõiste Liider avamist erinevates vaatenurkadest. Programm sisaldas just seda õiget - inimese enda olemuse avastamist ja positsioneerimist välisilmaga - enda karjääri ja enda sobivusega selles.
Programm oli väga hea ülesehitusega ja läbimõeldult koostatud. Soovitan programmi sõna otseses mõttes kõigile ja kindlasti soovitan osaleda organisatsiooni või ettevõtte juhtkonnal tervikuna."

 

Merli Üle, Elisa Eesti AS, Uute teenuste arendusjuht:

"Programm oli ääretult kasulik ja positiivne kogemus. Tundsin kuidas arenesin juhina silmnähtavalt (sain ka sellekohast tagasisidet enda organisatsiooni seest). Meeldiv oli, et teooriat kasutati pigem raamistikuna ning keskenduti selle teooria rakendamisele igapäevaellu ja -töösse.
Suurepärane oli, et käsitleti juhtimise väga erinevaid tahkusid, ka neid, mis traditsiooniliselt kiputakse kõrvale jätma (nt personal)."

 

Merike Ellen, Kalev AS, Suurklientide juht:

"Koolitus oli hea vahepala ja tõeline värskendus, mida iga kuu põnevusega ootasin. Igas moodulis oli midagi mida ma enda jaoks avastasin ja õppisin. Saadud teadmisi saab edukalt kasutada lisaks tööle ka argielus."

 

 

Võta meiega ühendust

Kontaktid

EBS Executive Education OÜ

E-post: koolitus@ebs.ee

Telefon: +372 665 1323 

Aadress: A. Lauteri 3, IV korrus, 10114 Tallinn, Eesti