Liidri arenguprogramm

Arukad ettevõtjad investeerivad just täna uue põlvkonna liidritesse!

Organisatsiooni visiooni elluviimise kindlustamiseks ei piisa tihtipeale lihtsalt juhist, vaja on liidrit - kedagi, kes suudab sihikindlalt ühise eesmärgi suunas liikuda ning ka teisi sellel suunal hoida. Arvamusliidrite meelest on enamik liidri pädevusi õpitavad ja omandatavad.

 

Miks tulla õppima Liidri arenguprogrammi?
Uuringud on näidanud, et elu kvaliteeti mõjutavad peamiselt kaks asja: Kuidas me kogeme oma tööd ja suhteid teiste inimestega. Seetõttu iseenda parem tundma õppimine ja töörõõmu saavutamine läbi enda arengu on igaühe võimalus.

 

Liidri arenguprogrammi eesmärk on kujundada õppijates liidri hoiakuid ja arendada liidrile vajalikke kompetentse ning oskusi. Koolitus arendab juhi eneseteadlikkust ja kriitikameelt ning muudab osalejat seeläbi paremaks juhiks.

 

Programm on mõeldud lisaks erinevate tasandite juhtidele ka kõigile teistele ametitele, kus tuleb ühildada juhi, spetsialisti ja töörühma innustava liidri rolle.

 

Jah, soovin osaleda

 

Kursuse ülesehitamisel on lähtutud juhi peamistest tegevustest ja 21. saj poolt püstitatud nõuetest. Lähtudes organisatsioonist kui tervikust ja juhist/liidrist kui organisatsiooni eduka toimimise eest vastutavast isikust võib tegevused jaotada alaprotsessideks:

 • strateegia loomine
 • tehnoloogia muudatustega kaasaskäimine
 • turu jälgimine ja juhtimine
 • finantside ja personalivaliku juhtimine
 • motiveerimine ja meeskonnatöö juhtimine
 • enda juhtimine

Õpiväljundid:

Programmi läbinu:

 • suudab mõista organisatsiooni edukust mõjutavaid tegureid;
 • tunneb ja oskab kasutada eestvedamise instrumente;
 • suudab luua põhiväärtustest lähtuvaid visioone;
 • oskab kasutada juhtimisinstrumente pühendumist soodustava keskkonna loomiseks.

Programmi läbides on võimalik saada 6 EAPd. Ainepunktide saamiseks on vajalik esitada kodutöö.

Kursuse vältel koostavad osavõtjad oma kompetentsimudeli, mis täieneb iga mooduli vältel käsitletud teemade näol ning tuleb lõpumoodulis ettekandmisele grupikaaslaste ees.

 

Järgmine lend alustab jaanuaris 2020. Programm on hetkel uuendamisel!

Moodulid ja ajakava

Liidri arenguprogrammi kestuseks on 5 kuud, igal kuul toimub üks kahepäevane moodul. Auditoorne õppemaht on 80 akadeemilist tundi, millele lisandub iseseisva töö aeg.
Koolituspäevade kestus on 09.30-16.45.

* Pakume võimalust osaleda ka programmi üksikutes moodulites.

 

toimumisaeg

mooduli teemad 

koolitajad

30.-31.01.2020 I moodul: Muutunud nägemus organisatsioonidest ja oma ettevõtte arengusuundade määratlemine

Merle Lõhmus

Anto Liivat

Maria Kütt

 
 • Eneseanalüüs DiSC® meetodil
 • Kaasaegne juhtimiskeskkond ja organisatsioonikäsitlus. Strateegilise juhtimise ja eestvedamise põhimõisted ning seosed
 • Finantside ja inimkapitali seosed
 
13.-14.02.2020 II moodul: Juhi-liidri enesetõhusus ja kompetentsus

Anu Virovere
Anto Liivat

Alo Naelapea

Erki Mölder

 
 • Uued suundumused organisatsiooni käitumises ja kaasaegsed juhtimisstiilid
 • Jagatud visiooni loomine, juhtimiskaasuse "BSL: A Business School in Transition" arutelu
 • Juhi eneseteadlikkus ja karjääritee. Juhtide valik ja värbamine
 • Kuidas juhid ametisse ja ametist priiks saavad - nõukogu liikme vaade
 
12.-13.03.2020 III moodul: Otsustamisprotsess ja tulemuslikud läbirääkimised

Jorgen Matsi

Ilona Nurmela
Marek Sokk

 
 • Enese väärtuste ja eesmärkide sidumine strateegiliseks enesejuhtimiseks. Mõtlemise kiirteede ehk heuristikute kasutamine ja eiramine otsustamisel
 • Praktiku lugu
 • Läbirääkimised
 
14.-15.04.2020 IV moodul: Strateegia ja kommunikatsioon - läbimõeldud kahekõne iseenda ja teistega 

Priit Karjus

Anto Liivat

Annika Arras

Age Rosenberg

 

 
 • Strateegia ja juhtimise väljakutsed
 • Jagatud visiooni loomine 
 • KISS ehk kuidas strateegia selgete sõnumite abil elama panna
 • Disaineri viis mõtestada ja kujundada enda kui juhi rolli kommunikaatorina
 
07.-08.05.2020 V moodul: Tõhus meeskond

Peep Aaviksoo

Anu Virovere

Anto Liivat

Mihkel Tammo

 

 
 • Meeskonna juhtimine ja taasloomine
 • Programmi kokkuvõte

 

 

 

* Koolituse korraldajad jätavad endale õiguse viia programmis sisse muudatusi koostöös juhtiva õppejõuga, arvestades rühma koosseisu, et tagada parimat võimalikku kvaliteeti.

Osavõtutasu ja registreerumine

Investeering:
Kursuse osavõtutasu: 2 640EUR + km.
Hind sisaldab digitaalseid õppematerjale ja kohvipause.
Osavõtu eest on võimalik tasuda mitmes osas, kokku lepitud graafiku alusel.

* Pakume võimalust osaleda ka koolitusprogrammide üksikutes moodulites, üksikutes moodulites osaledes kehtib teine hind.

 

Registreerumistingimused leiad SIIT

Jah, soovin osaleda ja registreerun siin

Koolitajad

Liidri arenguprogammi juhtivõppejõud on Anto Liivat, EBSi Bakalaureuseõppe juht ja lektor.

 

Liidri arenguprogrammis jagavad oma praktilisi ja teoreetilisi teadmisi:

Age Rosenberg, Headflow OÜ, coach ja koolitaja

Alo Naelapea, Arista Executive Search, juhtivpartner

Annika Arras, Miltton Nordics asutaja ja tegevjuht

Anto Liivat, Estonian Business School (EBS), Bakalaureuseõppe juht, lektor

Anu Virovere, EBSi ja EBS Executive Education lektor ja koolitaja alates 1999. aastast. Ta on Anu Virovere & Partnerid omanik ja koolitaja-konsultant alates 2006. aastast

Erki Mölder, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse nõukogu esimees

Ilona Nurmela, ärilepitaja ja läbirääkimiste nõustaja, vandeadvokaat

Jorgen Matsi, spordipsühholoog ja treener, Pipedrive personal coach

Marek Sokk, Fujitsu Estonia AS, juhatuse liige
Maria Kütt, Coca-Cola HBC Eesti AS Baltikumi personalijuht
Merle Lõhmus, EBS Executive Education koolitaja ja koostööpartner

Mihkel Tammo, Estanc AS, juhatuse esimees
Peep Aaviksoo, EBS Executive Education juhataja, Executive Coach

Priit Karjus, EBS Executive MBA programmi juhtivõppejõud, Ajutrusti asutaja ja juhtiv partner

Referentsid 

 • 2018. aastal toimunud arenguprogrammi üldine keskmine hinnang: 6,70 (Hinded 7 palli süsteemis)

Ulvar Kaubi, RMK, Puiduturustusosakonna juhataja:

"EBS Juhtimiskoolituse Keskuse Liidri arenguprogrammi leidsin kui hakkasin endasse sügavamalt vaatama ja küsimusi esitama. Tundsin ennast olevat kimbatuses, sest kõik küsimused olid ebamugavad ja rasked. Siis sain aru, et olen ennast jätnud juhina unarusse ning sellisena ei suuda ma oma tiimile olla motiveeriv ja innustav eestvedaja. EBS-i pakutav programm kõnetas kohe ning otsus sellega liituda sündis kiiresti. Minu ootused olid kõrged ja ma ei pidanud pettuma. Ootasin võimalust kuulata erinevate inimeste kogemusi, ise samal ajal kaasa mõeldes ja analüüsides, kuidas mina käitun. See võimalus oli olemas. Soovisin saada laiemat pilti juhtimisest ja liidriks kasvamise „tööriistadest“. Selle pildi ma sain. Lootsin leida vastuseid küsimustele, mis mind kimbatusse ajasid. Vastused tulid. Liidri arenguprogrammi soovitan kõigile, kes peavad tulemusest olulisemaks protsessi ning soovivad olla eestvedajad, kuid tunnetavad, et neis on liiga palju sundijat ja liiga vähe autoriteeti. Boonusena laienes minu kontaktvõrgustik toredate grupikaaslaste näol."

 

Laura Kuldkepp, Tradehouse OÜ, Tegevjuht

"EBSi Liidri arenguprogrammi valisin välja ühe osana oma 1,5-aastasest koolitusplaanist. Ootused programmile olid kõrged ja seda eelkõige enesearengu osas. Jättes kõrvale erinevad juhtimisteooriad ja -praktikad hindan antud programmi raames iseenda kui liidri kompetentside teadvustamist, teadlikku arendamist ning väärtustamist. Leian, et pole vaja juhti ja liidrit vastandada, vaid üheskoos toimides on see puhas jackpot. 
Lisaks huvipakkuvatele teemadele ja motiveerivatele koolitajatele, hindan sünergiat ja grupivaimu, mis tekkis väga erineva tausta ja profiilidega osalejatest. Kindlasti leiab igaüks programmist miskit, mida kohe ellu rakendada."

 

Maris Saarpuu, Tele2 Eesti AS, Turundusdirektor:

"Soovitaksin seda kursust kõigile, kel on tõsine soov ja huvi saada nö. liidriks. Kursus aitab mõista, mis vahet on juhil ning liidril ning eriti hea on kui seda kõike, mida programm pakub, saab kohe ka tööellu rakendama hakata. Lisaks suurepärastele lektoritele ja programmi juhtivõppejõule Anu Viroverele annab kursus võimaluse kohtuda huvitavate inimestega teiste juhtide näol ja taaselustab tudengi "fiilingu", mida ma ise väga nautisin."

 

Jaan Alver, Keila Vallavalitsus, Vallavanem:

"Otsustasin liituda Liidri arenguprogrammiga kuna see oli võrreldes teiste koolitusfirmadega väga hästi koostatud, sisutihe ja põnevate lektorite esituses. Lisama peab sellegi, et Keila vallavalitsuse koosseis oli sellises valmiduses, mis vajas sellesarnast koolitust. Läbisime programmi kogu Keila Vallavalitsuse juhtkonnaga ja see andis kindlasti kogu meeskonnale uue kvaliteedi, üksteise parema äratundmise tugevates ja nõrkades külgedes. Koolituse läbinuna oleme kindlasti oluliselt parem meeskond.
Ootasin koolituselt mõiste Liider avamist erinevates vaatenurkadest. Programm sisaldas just seda õiget - inimese enda olemuse avastamist ja positsioneerimist välisilmaga - enda karjääri ja enda sobivusega selles.
Programm oli väga hea ülesehitusega ja läbimõeldult koostatud. Soovitan programmi sõna otseses mõttes kõigile ja kindlasti soovitan osaleda organisatsiooni või ettevõtte juhtkonnal tervikuna."

 

Merli Üle, Elisa Eesti AS, Uute teenuste arendusjuht:

"Programm oli ääretult kasulik ja positiivne kogemus. Tundsin kuidas arenesin juhina silmnähtavalt (sain ka sellekohast tagasisidet enda organisatsiooni seest). Meeldiv oli, et teooriat kasutati pigem raamistikuna ning keskenduti selle teooria rakendamisele igapäevaellu ja -töösse.
Suurepärane oli, et käsitleti juhtimise väga erinevaid tahkusid, ka neid, mis traditsiooniliselt kiputakse kõrvale jätma (nt personal)."

 

Merike Ellen, Kalev AS, Suurklientide juht:

"Koolitus oli hea vahepala ja tõeline värskendus, mida iga kuu põnevusega ootasin. Igas moodulis oli midagi mida ma enda enda jaoks avastasin ja õppisin. Saadud teadmisi saab edukalt kasutada lisaks tööle ka argielus."

 

 

Võta meiega ühendust

Kontaktid

EBS Executive Education OÜ

E-post: koolitus@ebs.ee

Telefon: +372 665 1323 

Aadress: A. Lauteri 3, IV korrus, 10114 Tallinn, Eesti