Velda Buldas

Velda Buldas

Velda Buldas

Külalisõppejõud
Muu info

Velda Buldas on EBSi maksunduse lektor ja Tartu Ülikooli majandusteaduskonna doktorant ning  töötanud pikaajaliselt Maksu- ja Tolliameti kontrolliosakonnas.