Juhtimisprogramm AIT

8. veebruaril alustab EBS Executive Educationi ja
Eesti Arhitektuurikeskuse ühisprogramm AIT.

Ait on läbi ajaloo olnud majapidamise üks olulisemaid ruume. Sinna viidi asjad, mis pidid säilima kaua ja mille olemasolu peeti väga oluliseks. Aidas võeti vastu otsuseid ja peeti nõu. 

 

Juhtimisoskustega on nii, et heal juhil peaks neid varasalves olema palju. Nende oskuslik kasutamine toob edu. Need on oskused, mida ei ole võimalik robotitel automatiseerida ning nende kasutamisel võib jõuda aina paremate tulemusteni. Just sellest lähtuvalt on koostöös Eesti Arhitektuurikeskusega ellu kutsutud arhitektuuri-, projekteerimis-, ehitus- ja inseneeriavaldkonna juhtidele suunatud arenguprogramm, mille eesmärgiks on aidata viia valdkonna juhtimiskultuur uuele tasemele, mis looks uusi võimalusi nii kohalikul kui välisturgudel. 

 

Arenguprogramm on mõeldud arhitektuuri- ja ehitusvaldkonna juhile:

 • Kellel on soov areneda.
 • Kellel on ambitsioon panustada oma ettevõtte kasvu, eksporti ja areneda juhtkonna liikmeks.
 • Kes vajavad tööturul konkurentsis püsimiseks uusi oskuseid või olemasolevate oskuste täiendamist.
 • Kes tahavad õppida lahendades kaasõppuritega praktilisi tööülesandeid.
 • Kes eelistavad õppida eesti keeles koos oma valdkonna kolleegidega.
 • Kes lepivad vaid Eesti parima äriharidusega.

Arenguprogrammi üldisem eesmärk on täiendada valdkonna juhtide teadmisi enda ja oma ettevõtete tulemuslikumaks juhtimiseks ja seeläbi konkurentsivõime tõstmiseks nii kodu kui välisturgudel.

 

Jah, soovin osaleda

Programmi ülevaade

Õppetöö toimub 5 kalendrikuu jooksul. Programmi auditoorne õppemaht on 80 tundi. Programmi lõpetamiseks on vajalik osaleda kõikides moodulites. 

 

Programm lähtub kombineeritud õppe põhimõttest (blended learning):

 • Programmile eelnevalt ja moodulite vahepeal teeb õppija iseseisvat tööd (raamatud, videod).
 • Kasutame palju aruteludel ja meeskonnatööl põhinevaid meetodeid. 
 • Moodulite vahepeal suheldakse kaasõpilastega, kellega koos lahendatakse ette antud praktilisi probleeme.  

Jah, soovin osaleda

Moodulid ja ajakava

Koolituspäevade kestus on 09:30-16:45.

 

* Koolituse korraldajad jätavad endale õiguse viia programmis sisse muudatusi, arvestades rühma koosseisu, et tagada parimat võimalikku kvaliteeti.

toimumisaeg

mooduli TEEMAD

koolitajad

I MOODUL: 

8.-9. veebruar 2022

I MOODUL: Juhi enesereflektsioon ja erinevad juhtimisstiilid 

 • Milline juht ma olen?
 • Millised on erinevad juhtimisstiilid?
 • Milline on coaching'ut rakendav juhtimisstiil?
 • Millised on erinevad arengumeetodid?
 • Kuidas edukalt anda ja võtta vastu tagasisidet? 
 • Kuidas edukalt motivatsiooni tekitada?
 • Kuidas edukalt delegeerida?

Mooduli läbinu:

 • Omab selgemat ülevaadet endast, kui juhist ja oma meeskonnast.
 • Oskab tulemuslikumalt juhtida ennast ja oma meeskonda.

Merle Viirmaa

Kiur Lootus

 II MOODUL:

10. märts 2022

II MOODUL: Arhitektuuri- ja ehitusvaldkonna juhi igapäevased väljakutsed ja komistuskivid

 • Millised on tüüpilised vead lepingute koostamisel?
 • Milline on projekteerija vastutusest?
 • Millised on võimalikud nõuded suhetes tellijaga, ehitaja ja ekspertiisi teostajaga?
 • Millised on Kindlustuskaitse kitsaskohad?

Mooduli läbinu:

 • Orienteerub õiguskaitsevahendite süsteemis ja oskab vältida tüüpseid vigu lepingute koostamisel ning õiguskaitsevahendite kasutamisel. 
 • Omab ülevaadet projekteerija vastutusest, võimalikest nõuetest suhetes tellija, ehitaja ja ekspertiisi teostajaga; ja kindlustuskaitse kitsaskohtadega seotud küsimustest.
 

Kristjan Tamm

 III MOODUL:

29. märts; 12. aprill 

III MOODUL: Innovatsioon ja disainmõtlemine arhitektuurivaldkonnas

 • Miks on mõistlik kasutada kasutajakeskset teenusearendust? Relevantsed näited päriselust.
 • Millised on teenusedisaini peamised tööriistad ja meetodid ning kuidas neid kastada?
 • Kes on Persona? Kuidas kaardistada kliendi teekonda ostuotsuseni?
 • Kuidas defineerida oma väärtuspakkumine?
 • Kas, miks ja kellele on kasu tänapäevasest projektijuhtimisemetoodikast?
 • Kuidas uut metoodikat juurutada? Millised on enamlevinud tagasilöögid
 • Kuidas tagada graafikus püsimine? 

Mooduli läbinu:

 • On õppinud hindama oma teenuseid ja protsesse lõppkasutaja vaatenurgast, et neid iseseisvalt parendada. 
 • On saanud vajalikud teadmised, et tellida ja juhtida teenusedisaini ja -arenduse projekte. 
 • Oskab kokku panna tulemusliku projektimeeskonna ja vajadusel seda juhtida.

Kaarel Mikkin

Alari Arro

IV MOODUL:

3.-4. mai 2022

IV MOODUL: Ettevõtte kuvandi loomine ja efektiivne kommunikatsioon

 • Milline on efektiivne kommunikatsioon erinevatel tasanditel?

 • Millist tähtsust omab avalik kuvand?

 • Millised on parimad kuvandi loomise praktikad?

 • Millised tegevused mõjutavad ettevõtete väärtust ja mainet?

 • Millised on praktilised turundustegevused?

 • Kuidas viia edukalt läbi muudatusi organisatsioonis?

 • Millised on muudatuse elluviimise suurimad komistuskivid?

 • Kuidas korraldada koostööd muutuse läbiviimiseks?

 • Milline läbirääkija ma olen?

 • Kuidas saavutada oma eesmärke läbirääkimistel?

 • Millega tuleb arvestada läbirääkimiste ettevalmistamisel?

 • Millised on LinkedIn´i võimalused oma äri kasvatamiseks ja teenuste eksportimiseks?

Mooduli läbinu:

 • Oskab juhtida efektiivset inimeste vahelist, organisatsiooni- ja massikommunikatsiooni.
 • Oskab kasvatada ettevõtte väärtust ja mainet praktilise turundustegevuse (digiturundus, kommunikatsioon, partnerlussuhted, digiturundus jm) kaudu.
 • Omab praktilisi näiteid ja kogemusi Storytelling´u metoodikast.
 • Oskab muudatusi planeerida, algatada ning luua möödapääsmatut ja toetavat konteksti.
 • Oskab luua muudatuse meeskonda.
 • Omab koostöö tööriistu ja vahendeid.
 • Tunneb läbirääkimistega seotud olulisi mõisteid.
 • Oskab ennast läbirääkimisteks ette valmistada.
 • On teadlik oma domineerivast läbirääkimisstiilist.
 • Oskab oma läbirääkimisstiili paindlikumaks muuta.
 • Leiab mõtteid, mida kohe praktikas kasutada. 
 • Oskab Linkedin’i kasutada, seal välja paista ning ideaalseid kliente ja koostööpartnereid leida.

Hede Kerstin Luik

Indrek Põldvee

Peeter Škepast

V MOODUL:

31. mai - 1. juuni 2022

V MOODUL: Ettevõtte põhilised finantsnäitajad ja juhtimisarvestuse alused 

 • Milliseid mõõdikud on organisatsiooni juhtimissüsteemis?
 • Mis on bilansi, kasumiaruande ja rahavoogude aruande olemus ning nende omavahelised seosed?
 • Mis on finantsanalüüsi olemus, eesmärgid ja vajadus?
 • Mis on juhtimisarvestus?

Mooduli läbinu:

 • Teab, millised on peamised raamatupidamise aruanded ja oskab analüüsida infot.
 • Teab, millised on projekti tasuvuse hindamise peamised mõõdikud ja oskab neid kasutada.

Dmitri Volov

 

PROGRAMMILE lisandub veel 1-päevane õppereis Helsinkisse, Soome, mille täpset kuupäeva ei saa seoses tervisekriisiga hetkel öelda. Võib oletada, et õppereis toimub aprillis-mais, kui reisimine ning külaliste võõrustamine on piirangutevabad. Kuupäev pannakse paika koos grupiga. Õppereisil tutvutakse sealse sektori kultuuri, tavade, turutingimuste ja regulatsioonidega, loomaks eeldused piiriüleseks koostööks.

 

 

 

AIT programmi aitavad ellu viia Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond ja EASi toetatud Eesti Arhitektuurikeskuse projekt „Arhitektuuriekspordi tiigrihüpe vol 2“.

 

Miks on programm oluline? 

 

Kiur Lootus: "Eesti arhitektuuri- ja inseneribürood on viimase kolme kümnendi jooksul kogunud tublisti erialaseid teadmiseid ja kogemusi. On jõutud punkti, kus oma oskuste poolest ollakse võimelised konkureerima vajadusel ka rahvusvaheliste suurbüroodega. Selleks, et seda edukalt teha, tuleks viia ka koostöö- ja juhtimisoskused järgmisele tasandile. Selle jaoks on Arhitektuurikeskus ja EBS koostöös ning sektori ettevõtteid kaasates, kokku pannud programmi, mille eesmärk on aidata kaasa Eesti arhitektuuri- ja inseneribüroodel täieliku potentsiaali saavutamisele."

Programmi koolitajad
Programmi lektorid on oma valdkonda põhjalikult tundvad õppejõud ja suure juhtimiskogemusega praktikud:
Kiur Lootus

Kiur Lootus

Merle Viirmaa

Merle Viirmaa

Kaarel Mikkin

Kaarel Mikkin

Hede Kerstin Luik

Hede Kerstin Luik

Dmitri Volov

Dmitri Volov

Alari Arro

Alari Arro

Škepast

Peeter Škepast

Tamm

Kristjan Tamm

Osavõtutasu ja registreerumine

Investeering:
Kursuse osavõtutasu: 3 150 EUR + km.
Hind sisaldab:

 • digitaalseid õppematerjale ja kohvipause;
 • 3 juhtimis-coaching'u sessiooni kestusega kuni 45 minutit;
 • õppereisi Helsinkisse Soome (õppereis toimub kevadel 2022, toimumisaeg täpsustub seoses reisipiirangutega).

 

Registreerumistingimused leiad SIIT

 

EBS Executive Education koolitusi ja arenguprogramme korraldatakse vastavalt antud perioodil avalikele üritustele kehtivatele reeglitele. Virtuaalõppe puhul kasutame virtuaalõppe keskkonda Canvas. Canvas on kaasaegne, lihtsasti kasutatav pilvepõhine platvorm, mis on kasutusel paljudes maailma tippülikoolides ning mis toetab interaktiivseid õpetamis- ja õppimismeetodeid.